V Bruselu se řešil přeshraniční přístup k elektronickým důkazům

Ministři spravedlnosti členských států Evropské unie jednali v Bruselu o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům v trestním řízení.

Českou delegaci vedl náměstek ministra spravedlnosti Michal Franěk. Rada přijala obecný přístup ke směrnici, která stanovuje harmonizovaná pravidla pro stanovení právních zástupců poskytovatelů služeb za účelem získávání důkazů v trestním řízení.

Usnadnění a zrychlení získávání elektronických důkazů v Evropské unii zásadním způsobem přispěje k potírání počítačové kriminality. Ministři dále diskutovali o zahájení jednání o nové smlouvě mezi Unií a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům, která zajistí přístup k elektronickým důkazům na území USA.

Newsletter