V ČR vzniká méně firem než v uplynulých letech. Důvodem jsou zvýšená podnikatelská rizika

Za první tři kvartály letošního roku bylo v ČR zaregistrováno 21 031 nových firem. To je o 5,5 % méně než ve srovnatelném období loňského roku a zároveň se jedná o druhý nejnižší počet za posledních šest let. Celkový počet společností v ČR překročil hranici 545 800. Aktuální informace dnes zveřejnila poradenská společnost Dun & Bradstreet.

„Komplikované a nepředvídatelné události ve světě, kterých jsme svědky od roku 2020, dopadají na ekonomický vývoj po celém světě. Zvýšená podnikatelská rizika jsou jedním z významných důvodů, proč je zájem podnikatelů o rozjezd nového byznysu nižší než v uplynulých letech,“ hodnotí aktuální statistiky analytička Dun & Bradstreet Petra Štěpánová. Zpomalující tempo v zakládání nových společností je patrné jak v meziročním kvartálním srovnání, tak i od začátku letošního roku. Zatímco v prvním čtvrtletí letošního roku vzniklo 8 026 nových firem, ve druhém to bylo již jen 7 821. Červenec byl, co do počtu nově registrovaných firem, prozatím nejslabším měsícem, následovalo září a duben.

Počet nově založených firem za první tři kvartály 2017 – 2022*

Rok 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Počet nově založených firem 21 031 22 251 20 093 22 250 22 896 23 999

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Dun & Bradstreet

Aktuálně je v ČR celkem 545 803 firem, z toho 27 107 akciových společností a 518 696 společností s ručením omezeným. Ačkoliv letos bylo založeno 21 031 nových firem, celková podnikatelská základna se od konce roku 2021 rozrostla o 15 095. „Na trhu pokračuje pročišťování podnikatelské základny, kdy vzhledem k celkovému počtu nově registrovaných subjektů jich relativně velké množství také zaniká,“ doplnila Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet.

Celkový počet firem* v ČR v období 2017 – 3Q 2022

  3Q 2022 2021 2020 2019 2018 2017
s.r.o. 518 696 503 762 491 849 480 451 465 920 449 360
a.s. 27 107 26 946 26 725 26 568 26 398 26 258
celkem 545 803 530 708 518 574 507 019 492 318 475 618

*statistika zahrnuje jen „kapitálové“ společnosti, tj. společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti, nikoliv například komanditní společnosti nebo společenství vlastníků apod.

Zdroj: Dun & Bradstreet

O Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet je světový lídr v poskytování klíčových obchodních dat a analytických řešení, která firmám po celém světě pomáhají zlepšovat jejich rozhodovací procesy a zvyšovat výkonnost. Dun & Bradstreet Data Cloud podporuje řešení, která zákazníkům pomáhají v růstu tržeb, snižování nákladů, zmírnění rizik a transformaci jejich podnikání. Od roku 1841 firmy všech velikostí spoléhají na Dun & Bradstreet v řešení pro řízení rizik a rozšiřování obchodních příležitostí.

Newsletter