V Očním centru Praha proběhla nová, unikátní operace glaukomu

Oční centrum Praha se stalo prvním privátním centrem v České republice, kde se provedla nová, unikátní operace glaukomu. Jedná se o novou metodu léčby, při které chirurgové implantují titanové mikrostenty pacientům se zeleným zákalem. Výsledky při kontrolách potvrzují, že je léčba úspěšná a pacienti po operaci dosahují stabilního snížení nitroočního tlaku, který je nyní na normálních hodnotách. Od letošního roku je tento zákrok v Očním centru Praha nově hrazen ze zdravotního pojištění.

Glaukom: tichý zloděj zraku

Zelený zákal neboli glaukom patří k častým očním onemocněním, jedná se však o onemocnění velmi závažné. U glaukomu pacient necítí žádnou bolest či jiné obtíže a bez povšimnutí tak dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, které mohou vést až k úplné ztrátě zraku. I proto bývá právem nazýván jako „tichý zloděj zraku“.

Nejdříve dochází k malým výpadkům v zorném poli, které pacient ani nemusí pozorovat. Později jsou už ztráty vidění rozsáhlejší. Pacient přichází o periferní vidění a místo předmětů či osob vidí pouze stíny či černé skvrny. Na celém světě oslepli následkem glaukomu miliony lidí. Největším a nejčastějším rizikovým faktorem vzniku glaukomu je vysoký nitrooční tlak.

Až 50 % pacientů o své nemoci vůbec neví

Aniž cokoliv zpozorujete, může být zrakový nerv poškozován glaukomem. Proto jsou velice důležitá pravidelná oční vyšetření, zvláště pak u osob nad 40 let.

Nitrooční tlak

Normální nitrooční tlak (od 10 do 21 mm Hg) je důležitý pro správnou funkci oka a zachování kvalitního vidění. Pokud dojde k porušení rovnováhy mezi tvorbou a odtokem oční tekutiny (tedy tvoří se jí nadbytek nebo je snížen či znemožněn její odtok), začne se objem tekutiny uvnitř oka zvětšovat. Dochází tak ke zvýšení nitroočního tlaku, který utlačuje a poškozuje zrakový nerv.

Glaukom bohužel nelze zcela vyléčit. „Jednou vzniklé poškození zrakového nervu a změny zorného pole nelze bohužel obnovit, díky vhodně zvolené léčbě je ale možné zpomalit zhoršování stavu a zachovat zrakové funkce pacienta,“ říká MUDr. Andrea Janeková, FEBO, odborná lékařka a chirurg Očního centra Praha.

Léčba glaukomu tak spočívá především ve snížení nitroočního tlaku. Nejběžnější léčbou je pravidelné kapání očních kapek, v dnešní době již ale mají pacienti se zeleným zákalem celou řadu dalších možností léčby. Volba metody léčby glaukomu je vždy velice individuální. Volí se podle aktuálního stavu, stupně poškození zrakového nervu, hodnot nitroočního tlaku a dosavadního průběhu onemocnění.

V Očním centru Praha se neustále snaží přinášet svým pacientům nové metody a technologie léčby. Kromě nastavení konzervativní terapie v podobě pravidelného kapání očních kapek tak pacientům postupně nabídli i modernější metody léčby, jako je laserové snížení nitroočního tlaku a dále chirurgické operace glaukomu včetně nejnovější léčby pomocí drenážních mikroimplantátů, tzv. iStentů.

Mikroimplantát s obrovským účinkem

Nová metoda léčby glaukomu pomocí dvou unikátních titanových mikroimplantátů, tzv. stentů „iStent inject® W“, pomáhá pacientům obnovit přirozený odtok tekutin z oka a řídit tak jejich nitrooční tlak.

MUDr. Andrea Janeková, FEBO, která operace glaukomu pomocí mikrostentů „iStent inject® W“ v Očním centru Praha provádí, vysvětluje, na jakém principu tyto unikátní titanové mikrostenty fungují a jaká je účinnost této léčby: „Během zákroku se implantují dva mikrostenty do komorového úhlu, kde probíhá fyziologicky odtok nitrooční tekutiny. Díky těmto ‚trubičkám‘ dochází k větší filtraci nitrooční tekutiny do odtokových cest a tím k žádoucímu snížení nitroočního tlaku. Díky designu a velikosti dochází k minimálnímu poškození okolních tkání. Oba mikrostenty se implantují během několika málo minut a efekt je znatelný již ve velmi krátké době po operaci.“

Zákrok probíhá v lokální anestezii a trvá přibližně 15 minut. Pacient kape týden po zákroku kapky a dochází na kontrolu druhý den po operaci. Následně kape pacient kapky přibližně týden a dle výše nitroočního tlaku dochází na 2–3 kontroly v prvním měsíci po operaci. Omezení po operaci jsou víceméně stejná jako po jakékoliv jiné oční operaci.

Pro koho je operace pomocí iStentu vhodná

„Implantace mikrostentu je vhodná při onemocnění glaukomem s tzv. otevřeným úhlem, kde lokální medikace (kapky či jejich kombinace) nestačí pro dostatečné snížení nitroočního tlaku, případně pro pacienty, kteří kapky nesnášejí. Obecně je tato metoda o něco vhodnější pro pacienty, kteří již mají umělou čočku, nebo pro pacienty, kteří mají v plánu operaci katarakty (šedého zákalu). U nich provádíme kombinovaný výkon, kdy během jednoho zákroku operujeme šedý zákal a následně implantujeme i mikrostent. Pro mladší pacienty mohou být vhodnější jiné typy zákroků. Proto je samozřejmě důležité důkladné předoperační vyšetření,“ upřesňuje paní doktorka Janeková.

Malá věc přináší velké výsledky

iStent inject® W je jedním z nejmenších lékařských implantátů do lidského těla, který přináší velké výsledky. Celosvětově byl iStent implantován již u více než 1 milionu pacientů a dosavadní výsledky studie výrobce společnosti Glaukos ukazují, že 84 % pacientů bylo během 23 měsíců od operace bez medikace.*

V ČR je naimplantováno několik desítek iStentů s velmi dobrým výsledkem. U některých pacientů zcela odpadla potřeba kapat kapky na snížení nitroočního tlaku. Na našem pracovišti jsme první iStenty implantovali již v první polovině roku 2021 a u operovaných pacientů zatím pozorujeme dostatečné snížení nitroočního tlaku,“ popisuje dosavadní zkušenosti s výsledky u svých pacientů paní doktorka Janeková.

Ačkoliv se tedy jedná o jeden z nejmenších lékařských implantátů na světě, přináší velké výsledky. Díky obnově normálního nitroočního tlaku je pacientům po operaci možné snížit či zcela vyloučit léky na glaukom a pacientům se tak výrazně zlepší kvalita života.

Novinka roku 2023: implantace iStentu s úhradou pojišťovnami

Oční centrum Praha je od letošního roku jedním ze dvou soukromých očních klinik, kde je nová metoda léčby glaukomu pomocí implantátu iStent inject W hrazena ze zdravotního pojištění.

Jsem velice hrdý, že se naše oční klinika stala nejen prvním soukromým centrem, kde se nová unikátní operace glaukomu pomocí těchto mikroimplantátů provedla, ale i na to, že nově můžeme našim pacientům tuto nejmodernější léčbu poskytovat v rámci zdravotního pojištění. Léčba pomocí drenážních implantátů je finančně nákladná a v celé České republice ji může v rámci zdravotního pojištění poskytovat pouze 16 certifikovaných pracovišť, z nichž jsou jen dvě soukromá, a právě jedním z nich je naše centrum,“ říká Adam Janek, ředitel Očního centra Praha.

OČNÍ CENTRUM PRAHA, a.s

Oční centrum Praha je oční klinika, která poskytuje péči v oboru očního lékařství již od roku 2000. Dlouhodobou strategií je postupné rozvíjení a rozšiřování nabídky služeb souvisejících s očními vyšetřeními a operacemi, které korespondují s dynamickým rozvojem medicíny. www.ocp.cz.

Newsletter