Vánoční svátky energetiků: Jako vždy stále platí, že řada z nich bude v práci a nedopustí, aby zhasly vánoční stromky

Vánoční svátky jsou pro energetiky běžnými pracovními dny. Týká se to i Silvestra a Nového roku. Jen během Štědrého dne tak bude v rámci celé republiky mimo své rodiny téměř 1200 zaměstnanců Skupiny ČEZ. Na severu Čech to budou hlavně směnaři z nepřetržitých provozů elektráren Prunéřov, Tušimice, Ledvice,   paroplynového cyklu v Počeradech, Teplárny Trmice a vodní elektrárny Střekov a dále dispečeři a montéři z ČEZ Distribuce. Jako každoročně kolik a kde výrobních bloků bude v provozu, rozhodne vždy aktuálně dispečink podle potřeby sítě. 

Během Štědrého dne, který připadá na pátek, se tak na pracovištích vystřídají tři směny po osmi hodinách. Víkendové sváteční dny tradičně osadí dvě dvanáctihodinové směny. Další desítky pracovníků ovšem budou držet doma pohotovost na telefonu. To samé se následně týká posledního dne starého a první den nového roku, kdy Silvestr opět připadá na pátek a Nový rok na sobotu. „Chod Elektrárny Tušimice  bude přitom zajištovat ve sváteční dny vždy 26 pracovníků na každé směně, což jsou kmenoví zaměstnanci ČEZ. S nimi ovšem bude ještě v pravidelném nepřetržitém režimu pracovat zhruba 20 lidí z dodavatelských firem,“ dodává Pavel Nezbeda, vedoucí oddělení řízení směnového provozu Elektrárny Tušimice.

Elektrárně Prunéřov II se během tří svátečních dní vystřídá na každé směně maximálně 30 kmenových zaměstnanců. „Stejně tak tomu bude i na Silvestra a Nový rok,“ poznamenal Tomáš Janda, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Prunéřov II. Ani Elektrárna Prunéřov I, která ukončila provoz v polovině minulého roku, nebude opuštěná. O její, byť odstavené technologie je totiž i nadále nutné se starat. K tomu jsou určeni 4 pracovníci na každé směně. Také v lokalitě Prunéřov budou na každé směně další dvě desítky zaměstnanců dodavatelských firem, které se starají o podpůrné provozy, jako je například zauhlování či obsluha VEP, bez nichž by prakticky výroba elektřiny či tepla nemohla existovat.

„Provoz v Elektrárně Ledvice bude v období vánočních svátků a na konci roku zajišťovat na každé směně v nepřetržitém cyklu 22 kmenových zaměstnanců ČEZ a 21 zaměstnanců z dceřiných společností. Všichni budou nejen dodávat elektřinu do přenosové či distribuční elektrické sítě, ale i zajišťovat spolehlivé dodávky tepla do přilehlých měst Teplice, Bílina a Ledvice,“ doplňuje Ondřej Moucha, vedoucí odboru řízení provozu Elektrárny Ledvice. Jak ještě poznamenal Martin Borovský, vedoucí odboru péče o zařízení a provoz PPC Počerady, nad jeho provozem či zálohou Paroplynového cyklu Počerady budou během vánočních svátků a na Nový rok bdít vždy čtyři provozní zaměstnanci na každé směně. Zde se ovšem střídají po 12ti hodinách.

Bez obsluhy nezůstane ani teplárna a VE Střekov

Dodávky tepla budou rovněž každodenně přes vánoční svátky i na Silvestra zajišťovat na čtyři desítky zaměstnanců Skupiny ČEZ střídající se v nepřetržitém provozu Teplárny Trmice, a to včetně podnikových hasičů. (Ve službě budou pochopitelně i jejich kolegové v elektrárnách Tušimice a Prunéřov.) Ani vodní elektrárna Střekov v Ústí nad Labem nezůstane během Vánoc a na přelomu roku bez obsluhy. Zde se slouží dvanáctihodinové směny a každý den se zde tak střídají dva pracovníci obsluhy.

ČEZ Distribuce: V práci či pohotovostním režimu

Štědrovečerní večeři i oslavy konce starého a příchodu nového roku si budou muset nechat ujít i někteří pracovníci poruchové služby, provozní elektrikáři, elektromontéři, dispečeři, operátoři call centra a řada dalších profesí souvisejících s distribucí elektřiny. Další desítky pracovníků budou doma držet pohotovost na telefonu.

„Splnit nároky na bezporuchový provoz distribuční sítě o vánočních svátcích totiž vyžaduje nepřetržitou připravenost pohotovostních čet, které musí okamžitě vyrazit do terénu a odstranit eventuální poruchy na vedení. Pět desítek jich bude o svátcích dbát na to, aby na severu Čech „nezhasly“ vánoční stromečky a televize s pohádkami. V případě blížící se nepřízně počasí se tyto počty navyšují o další desítky pracovníků dispečinku a poruchové služby, kteří zůstávají o svátcích v pohotovostním režimu,“ říká Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

ČEZ Distribuce také již od 15. prosince až do 1. ledna 2022 nemá na programu dne práce, které lze vzhledem k jejich charakteru přesunout na jiné období. „Jedná se zejména o práce spojené s údržbou nebo výstavbou distribučního zařízení. Tudíž žádné plánované odstávky během vánočních svátků, pokud tedy nenastane kalamitní či jiná mimořádná situace, kdy je pro odstraňování následků poruch nezbytně nutné distribuční zařízení vypnout,“ uzavírá Radim Černý.

Newsletter