Vedení firem po česku: Dojmologie místo tvrdých dat, varují účetní

Odhady místo přesných čísel. Zastaralé údaje místo aktuálních dat. To je realita mnoha českých firem. Představy se od skutečnosti často liší o desítky procent. Absence pravidelných přehledů a analýz vede ke špatně nastaveným cenám, nečekaným ztrátám i chybám ve strategickém řízení.

Chybějící aktuální čísla jsou typická pro řízení celé řady tuzemských firem. Přitom platí, že na základě domněnek či zastaralých údajů se podnik efektivně řídit nedá. Finanční analytici a účetní se s nedostatkem aktuálních dat setkávají běžně zejména u menších a středních firem, typicky například internetových obchodů. Výsledkem “impresivního“ vedení podniku pak bývají nečekaně vysoké ztráty projektů či zbytečně velké investice. Nepřesnosti vedou k neefektivnímu rozhodování, špatně zvoleným dlouhodobým strategiím či chybnému alokování zdrojů.

Typickým příkladem, kdy podnikatelé podléhají zkresleným údajům, jsou prodeje do zahraničí. „Zboží jde přes hranici obvykle bez DPH, zatímco nákup téhož produktu byl s DPH. Není v lidských silách udržet složité přepočítávání pod kontrolou jen s pomocí excelových tabulek,“ vysvětluje Marcela Lonková ze společnosti This One, která se věnuje digitalizaci účetnictví. Takové firmy žijí dlouhou dobu v nerealistických představách o výši svých výdělků, a teprve hloubkově provedený digitální report jim otevře oči. „Jeden majitel e-shopu například celkem úspěšně prodával do zahraničí, ale měl nízké ceny a vysoké režie, pronajímal si kancelář a sklady, splácel několik firemních aut. Teprve detailní report mu ukázal, že výsledky podnikání se liší od jeho představ o celých třicet procent a že musí zdražit nejméně o polovinu, pokud chce do černých čísel,“ uvádí Lonková. Kvalitní finanční reporting tak podle ní hraje čím dál větší roli v úspěchu firem na trhu.

Obava z technologií je brzdou rozvoje každého CFO, říká belgický profesor

Důležitost zapojení digitálních nástrojů do finančního řízení firem zdůrazňuje pro americký ekonomický magazín Fortune ve svém dlouholetém výzkumu Kristof Stouthuysen, profesor na belgické obchodní škole ve Vlericku a na univerzitě v Lovani. Posledních šest let se zabývá výzkumem digitální transformace finančních procesů v malých i větších firmách a poukazuje na sedm klíčových dovedností, které musí finanční ředitelé rozvíjet, aby udrželi krok s postupující digitalizací. Musí umět využívat pokročilou analytiku, musí být schopni identifikovat a vysvětlovat výstupy strojového učení, být ochotni spolupracovat na správě dat, zavádět do týmů analytické dovednosti, nesmí se bát experimentovat, musí být schopni řídit kulturní změny a zapojovat do digitalizace všechny členy týmu. „Mnoho finančních ředitelů se stále chová, jako by jejich hlavním úkolem bylo pouze vykazovat čísla,“ říká Stouthuysen. „Tento tradiční účetní typ finančního ředitele ale tráví příliš mnoho času transakčními procesy. Úspěšný finanční ředitel si uvědomuje, že technologický vývoj, kterému v současnosti čelíme, může firmě přinést spoustu výhod,“ dodává Stouthuysen.

Technologií je na trhu dost, s výběrem poradí experti

Aktuálně je na trhu již mnoho moderních nástrojů pro reportování, různé softwary a nespočet aplikací, které umožňují generování komplexních reportů, analýzu dat a vytváření vizuálních prezentací. „Vyzkoušeli jsme jich celou řadu, některé aktuálně testujeme a vypadají slibně,“ popisuje Marcela Lonková s tím, že s klienty obvykle nejdříve prochází fází sběru dat z různých zdrojů, v rámci které je možné zavést i nové procesy a digitální účetnictví. „Následně provádíme analýzu a konzultace, po nichž následuje vytvoření samostatných reportů a interpretace výsledků klíčových pro strategická rozhodnutí. Reporting z účetních dat tak není pouze rutinní úkol, ale klíčový nástroj pro moderní firmy, který má zásadní vliv na strategické rozhodování a celkový úspěch,“ dodává Lonková.

Newsletter