Americká centrální banka zvýší sazby o 25 bodů. Klíčový bude jejich výhled. Evropské i americké výnosy rostou. Dolar navyšuje ztráty směrem k 1,0800 za euro. Koruna testuje 23,70 za euro.

Velkopopovický Kozel spolupracuje s obcí Petříkov. Věnuje jí 200 tisíc korun

Ochrana životního prostředí, úprava místní zeleně i spolupráce při čištění odpadních vod. Na tom budou nadále spolupracovat Velkopopovický pivovar a obec Petříkov, sousedé ve Středočeském kraji.  Pivovar se zavázal během letošního a příštího roku obec podpořit částkou 200 tisíc korun. Navazuje tak na další aktivity na podporu regionu, kde působí.

Deklaraci o vzájemné spolupráci mezi obcí Petříkov a pivovarem sídlícím v sousedních Velkých Popovicích podepsali starosta Petříkova Miloš Kačírek a Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje, pod který Velkopopovický Kozel spadá. Pokračují tak v dřívější spolupráci. V loňském roce získala obec od pivovaru 80 tisíc korun na výstavbu nové autobusové zastávky. Nyní obdrží během dvou let celkem 200 tisíc korun.

„Poskytnuté prostředky by měly posloužit mimo jiné k ochraně životního prostředí i úpravě zeleně v naší obci a okolí. Dnes je třeba velice smutný pohled na obecní les Štěrbovka. Během několika měsíců ho kůrovec změnil k nepoznání. Vzniklé holiny musíme opět osázet, tak abychom zachovali les i pro budoucí generace. Rádi bychom nakoupili a vysázeli 5 000 kusů sazenic buku lesního a stejný počet sazenic dubu letního. Věřím, že i díky nastavené spolupráci s pivovarem se podaří dokončit řadu projektů, které prospějí místním obyvatelům,“ říká starosta Petříkova Miloš Kačírek.

Pivovar se zároveň zavázal k řadě dalších aktivit, především že bude i nadále čistit odpadní vody pro obec za výhodných dotovaných podmínek. „Chceme být dobrým sousedem v regionu, kde vaříme pivo. Důležitá je pro nás nejen spokojenost našich spotřebitelů, ale i lidí, kteří žijí a pracují nedaleko našeho pivovaru. Celkový přínos spolupráce pro Petříkov tak jen v těchto třech letech přesáhne čtvrt milionu korun. Věřím, že to pomůže dalšímu rozvoji obce i okolí,“ dodává Pavel Šemík, technický ředitel Plzeňského Prazdroje.

Do podpory plánovaných aktivit se chystají zapojit i sami zaměstnanci pivovaru, kteří v rámci dobrovolnictví pomáhali už mnohokrát ve Velkých Popovicích. V Petříkově by se měli účastnit, pokud to situace s koronavirem dovolí, prací souvisejících s nově vysázenými stromy.

„Tradice pivovarnictví je typická nejen pro Českou republiku, ale i pro Velké Popovice, kde se pivovar stal jedním z významných symbolů obce. Je proto logické, že podporujeme celý region nejen finančně, ale i řadou aktivit, které přispívají ke zlepšení života místních i zatraktivnění oblasti pro návštěvníky,“ doplňuje Pavel Šemík.

 

 

Newsletter