Více firem nabízí částečné úvazky, řeší nedostatek prac., vyhovují mladým

Podle auditorské a poradenské společnosti BDO nyní nabízí zkrácené úvazky každá téměř druhá větší firma v Česku. Počet zaměstnavatelů, kteří lidem umožňují trávit v práci méně času, stále roste. Zkrácené úvazky vyhovují mladým lidem a zároveň vytvářejí pracovní místa pro ženy na mateřské dovolené, pro čerstvé absolventy, seniory i lidi se zdravotním handicapem. Částečné úvazky jsou podle BDO jedním z řešení nedostatku pracovníků v době s velmi nízkou nezaměstnaností a podporují růst produktivity práce. Díky nim je možné do ekonomiky zapojit dodatečné pracovní síly. Je ale nutné upravit podmínky ze strany státu tak, aby mohli zaměstnavatelé flexibilní úvazky využívat co nejčastěji. Podle portálu Robeeto může být částečným řešením i princip sdílené ekonomiky na trhu práce.

Částečné úvazky: řešení pro období s nízkou nezaměstnaností

Nezaměstnanost se v Česku drží podle metodiky Úřadu práce na 4,1 %. Jedná se tak o nejnižší červencovou nezaměstnanost za posledních 19 let. Pozitivní údaj má ale i negativní stranu. České podniky nejsou schopny vyprodukovat zboží a služby v takovém objemu, který by jim umožnil zájem ze strany odběratelů. „Český průmysl naráží na bariéry trhu práce. Nedostatek pracovníků ochotných pracovat na plný úvazek je nutné řešit zvýšenou nabídkou částečných úvazků. Velká část podniků to už pochopila. Nejvíce zkrácených úvazků nabízí sektor IT, marketingu a účetnictví,“ uvádí Radovan Hauk, partner auditorské a poradenské společnosti BDO, a dodává: „Ještě před pár lety bylo Česko ohledně počtu nabízených zkrácených úvazků nejhorší v Evropě. Podle ČSÚ pracuje na částečný úvazek 5,5 % zaměstnanců. Situace se mění, ale ne tak rychle, jak by to současný stav vyžadoval. Česko potřebuje to, co realizovaly před pár lety v USA. Daňové zvýhodnění. Ve státech tehdy vzniklo přes 11 milionů pracovních míst, přičemž drtivá většina z toho byly pozice na dobu určitou nebo částečné úvazky.“

Česko v nabízení zkrácených úvazků zaostává

V roce 2014 bylo Česko podílem zkrácených úvazků na zaměstnanosti čtvrtým nejhorším státem z 28 zemí Evropské unie. Nižší podíl podle Eurostatu vykázalo už jen Chorvatsko (5,3 %), Slovensko (5,1 %) a Bulharsko (2,5 %). Průměrný podíl kratších úvazků v hlavním zaměstnání v Evropské unii činil 19,6 %. Zkrácené úvazky využívají hlavně ženy na rodičovské dovolené. Průměrně je v roce 2014 využívala každá třetí zaměstnaná žena (32,2 %) v EU. V Česku ale jen každá desátá (9,5 %). Zájem o zkrácené úvazky je v České republice velký. Podle společnosti Monster Career na nabídky částečných úvazků reaguje o 30 až 40 % více uchazečů než na nabídky práce na plný úvazek. „Velká část Čechů, kterým se nepodaří najít vyhovující částečný úvazek, nachází přivýdělek na portálech, které zprostředkovávají spojení s lidmi a firmami hledající občasnou výpomoc. Počet Čechů využívajících tyto portály výrazně roste. Jen za posledních šest měsíců začalo výpomoc nabízet více než 1 100 lidí. Očekáváme, že do konce roku to bude více než trojnásobek,“ uvádí Stanislav Koukal, ředitel portálu pracovních příležitostí Robeeto.

Potřeba výraznější podpory částečných úvazků ze strany státu

Velká část českých zaměstnavatelů bere částečné úvazky jako nutné zlo. „Zaměstnavatelé je často vnímají jako finančně méně výhodné než klasické plné úvazky. Poloviční úvazek totiž pro firmu v žádném případě neznamená poloviční výdaje. Stát by v tomto ohledu mohl pomoct tím, že by pro zaměstnance s částečnými úvazky zavedl snížené odvody sociálního a zdravotního pojištění,“ dodává Hauk.

Zkrácené úvazky zvýší celkovou produktivitu práce

Česko má v současné době nižší produktivitu práce než okolní státy Evropské unie. A nižší produktivita práce je i jedním z hlavních důvodů nižší životní úrovně. „Pokud by pracovalo víc Čechů na zkrácený úvazek, znamenalo by to vyšší výkonost české ekonomiky. Zaměstnaní by pak byli i ti, kterým plný úvazek nevyhovuje, a v současné době proto nepracují. Zkrácené úvazky podle výzkumů dlouhodobě vykazují větší produktivitu práce než klasické plné úvazky,“ uvádí Hauk a dodává: „Zájem o částečné úvazky určitě poroste a firmy by s tím měly počítat. Silné ročníky mají malé děti a počet seniorů roste. Dnes jich je zhruba dva a půl milionu. Častým jevem je i to, že kariéra a nadprůměrné pracovní vytížení jednoho člena rodiny limituje pracovní úvazek druhého.“

Newsletter