Vklady obyvatel v bankách se dle statistik ČNB v červenci přiblížily hranici 3 bilionů Kč. Česká bankovní asociace vydala k vývoji vkladů a úvěrů komentář.

Autorem komentáře České bankovní asociace (ČBA) k vývoji vkladů a úvěrů za červenec 2021 dle statistik ČNB, uvedeného níže, je Miroslav Zámečník, hlavní poradce ČBA.

V našem komentáři za duben jsme psali, že je jen otázkou času, kdy vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně, překonají hranici tří bilionů korun. Bankovní statistiky ČNB ukazují, že červenec překonal součet předchozích dvou měsíců s výraznou rezervou, neboť vklady meziměsíčně stouply o nečekaných 19,2 miliardy korun (na 2,991 bilionu korun). To je daleko nad květnovým nárůstem o necelých 6 miliard korun, natož pak červnovým nárůstem o 3,6 miliardy korun. K překonání tří bilionů tak možná již došlo, pouze na to nemáme statistické potvrzení od ČNB. V červenci totiž k této metě zbývalo necelých 9 miliard. Není třeba zdůrazňovat, že úspory jsou v populaci rozloženy velmi nerovnoměrně.

Úvěry obyvatelstvu zejména díky neutuchajícímu zájmu o hypotéky rostou také, ale saldo mezi vklady a úvěry meziměsíčně stouplo o necelé tři miliardy korun na 1,133 bilionu korun.

Živnostníci, evidovaní ve statistikách jako separátní kategorie, si začali o trochu více půjčovat. Ale po mnoha měsících dost výrazně, o 2,5 miliardy korun, poklesly jejich úložky, a mírně se tak snížilo i jejich dvacet let trvající kladné saldo mezi vklady a úvěry.

Jasným potvrzením konjunktury by byly výrazně rostoucí firemní úvěry na provozní účely a investice, a nižší hromadění hotovosti na účtech. Vklady však stouply o 7,261 miliardy korun, a k oživení o 10,576 miliardy došlo i v případě podnikových úvěrů. Výsledné kladné podnikové saldo v červenci tak pokleslo o 3,3 miliardy na 115 miliard korun. Připomeňme jen, že samotná existence kladného salda, kdy firmy mají v bankách více prostředků uloženo víc, než si na úvěrech vzaly, je nový fenomén, který se poprvé za existenci novodobé ČR objevil loni v červenci.

Co dělá ekonomům velkou radost, je příznivý vývoj u nevýkonných úvěrů, byť se značnými rozdíly mezi jednotlivými obory. Podíl nevýkonných podnikových úvěrů dosahoval v červenci 4,2 %, což je hluboko pod 9 % z prosince 2010, a podstatně méně, než se před rokem touto dobou očekávalo. V případě domácností platí totéž, ovšem na podstatně nižší hladině. V případě hypoték pak ty nevýkonné nepředstavují víc než 0,87 %, což je na dohled historických minim (0,8 %). Kvalita portfolií v Česku působících bank tak potvrdila, že patří nadále mezi nejlepší v Evropě.

Vývoj úvěrů a vkladů (v mil. Kč)

 

Období Nefinanční podniky
vklady úvěry saldo
31.07.2021 1 259 411,9 1 144 254,5 115 157,4
31.12.2020 1 217 934,1 1 123 033,9 94 900,2
29.02.2020 1 098 810,8 1 124 188,7 -25 377,9

 

Období Domácnosti – živnosti Domácnosti – obyvatelstvo
vklady úvěry saldo vklady úvěry saldo
31.07.2021 182 419,6 47 232,9 135 186,7 2 991 064,1 1 857 956,4 1 133 107,7
31.12.2020 166 283,6 47 008,1 119 275,5 2 822 763,1 1 763 145,2 1 059 618,1
29.02.2020 146 902,1 45 608,7 101 293,4 2 558 237,8 1 663 888,8 894 348,8

Zdroj: ČNB (ARAD), vklady a úvěry rezidentů dle sektorového hlediska (Kč+cizí měna)

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz

Newsletter