Vláda schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů

Na návrh Ministerstva vnitra vláda dnes, 21. března 2018, schválila nový zákon o zpracování osobních údajů. Do českého právního řádu tak implementuje evropské Obecné nařízení k ochraně osobních údajů (GDPR). Ministerstvo také zveřejnilo další část informační kampaně související s tímto nařízením.

Vláda přijala nový zákon o zpracování osobních údajů. Ten stanoví například postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo výjimky z GDPR. Dosavadní zákon o ochraně osobních údajů se zruší. Kromě adaptace GDPR zákon provede i trestněprávní směrnici, která upravuje zpracování osobních údajů justičními a policejními orgány.

Návrh zákona v maximální možné míře využívá výjimek, které GDPR členským státům umožňuje. „V zákoně jsme omezili povinnost zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů tam, kde by šlo o ryzí formalitu. Výkladem „veřejného subjektu“ jsme zajistili, aby nemusel být pověřenec např. u servisních příspěvkových organizací nebo knihoven,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Podle něj není ochrana osobních údajů v podmínkách veřejné správy nic nového. Sankce vyplývající z nového zákona o zpracování osobních údajů zůstávají pro obce a kraje stejné jako doposud. Horní hranice je stanovena na 10 milionů korun. České správní právo však vylučuje, aby byly pokuty pro obce likvidační. To ukazuje i praxe, protože nejvyšší pokuta uložená obci byla 80 tisíc Kč.

Nařízení o GDPR také řeší zpracování dat mladistvých na internetu včetně věkové hranice souhlasu dítěte se zpracováním jeho údajů. Nařízení požaduje minimální věkovou hranici 16 let, ale dovoluje členským státům pohyb v rozmezí 13 až 16 let. Po dohodě na jednání vlády tak budou děti mladší 15 let nově potřebovat souhlas svých zákonných zástupců např. k instalaci nebo využívání komunikační aplikace nebo sociální sítě. Návrh zákona také nijak nekomplikuje práci novinářů a umožní nakládání s osobními údaji pro novinářské, literární a umělecké účely tak, aby ochrana osobních údajů nebránila svobodě slova.

Ministerstvo vnitra v souvislosti s přijetím návrhů zákonů o ochraně osobních údajů také zásadně rozšířilo webové stránky k GDPR (http://www.mvcr.cz/gdpr/). Ministerstvo svou informační kampaň zaměřuje především na územní samosprávu, přičemž koordinuje aktivity jednotlivých resortů. Na stránkách je tak možné nalézt rozcestník, který poskytuje svodný přístup k informačním zdrojům v jednotlivých odvětvích, jako je školství, zdravotnictví, knihovnictví apod.

 

Newsletter