Vláda schválila pružnější způsob čerpání prostředků z privatizačních účtů

Vláda dnes schválila novelu zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku. Novela zákona vychází z Koncepce stabilizace finančního stavu zvláštních účtů privatizace, kterou vláda schválila v září 2017. Ministerstvo financí coby nástupnický subjekt Fondu hospodaří s příjmy z privatizace (v současnosti především dividendy ČEZ), které jsou ukládány mimo státní rozpočet na tzv. zvláštních účtech privatizace. Uvedlo to ministerstvo financí v tiskové zprávě.

S těmito penězi v současnosti nelze nakládat volně dle uvážení vlády, výdajové tituly jsou přesně stanoveny právě zákonem o zrušení Fondu národního majetku. V první řadě jsou tyto peníze získávané na základě privatizace využívány na realizaci ekologických závazků vzniklých při privatizaci, které má stát smluvní povinnost uhradit. Tyto prostředky je také možné převést do státního rozpočtu a využít na financování důchodů, je-li tzv. důchodový účet ve schodku, což platí nepřetržitě od roku 2009 a teprve za rok 2018 odhaduje MF díky dobré kondici české ekonomiky návrat k mírně přebytkovému hospodaření tzv. důchodového účtu. Tím pádem nebude splněna podmínka pro převod peněz do státního rozpočtu a vzniká riziko jejich bezúčelného hromadění na privatizačních účtech, protože zůstatky na účtech výrazně převyšují výdaje na ekologické a další privatizační závazky.

Z toho důvodu MF připravilo novelu, která zamezí tomuto riziku. Cílem novely je zobecnění a usnadnění možnosti čerpání prostředků zvláštních účtů privatizace do státního rozpočtu a omezení počtu výdajových titulů, z nichž je možné čerpat prostředky zvláštních účtů privatizace. Zákon z roku 2005 totiž umožňuje i využití např. pro fond rozvoje bydlení nebo fond dopravní infrastruktury a další výdajové tituly. Návrh novely přitom komplexně upravuje i opačnou eventualitu – pokud by na privatizačních účtech nebyl dostatek prostředků na hrazení závazků vzniklých při privatizaci, tyto prostředky by se naopak převedly ze státního rozpočtu.

„Setkala jsem se s kritikou, že přijetím novely vznikne riziko nedostatku prostředků na ekologický a revitalizační program. To je omyl, tyto výdajové tituly z privatizačních účtů budou mít nadále prioritu a v případě potřeby bude naopak možné čerpat na ně prostředky ze státního rozpočtu, což doposud nešlo,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová.

Newsletter