Výbor pro rozpočtové prognózy: Členové Výboru jsou momentálně s tvůrci prognózy MF ČR v dobré shodě, pokud jde o vývoj nominálních i reálných makroekonomických veličin

Výbor pro rozpočtové prognózy (Výbor) na svém jednání ve středu dne 1. února 2023 hodnotil lednovou makroekonomickou predikci Ministerstva financí ČR pro roky 2023-2024. Tato prognóza nebude použita v rozpočtovém procesu, takže k jejímu hodnocení nevydává Výbor oficiální stanovisko, které by Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách. Na jednání nebyla hodnocena fiskální predikce.

Hodnocení makroekonomické prognózy proběhlo formou diskuse bez hlasování.

Mezi členy Výboru panovala jednomyslná shoda, že prognóza odráží všechny dostupné informace a je vnitřně konsistentní. Někteří členové upozorňovali na riziko, že soukromá spotřeba může letos reálně propadnout víc, případně že může v roce 2024 oživit méně, než předpokládá prognóza. Tomu, že může být soukromá spotřeba v prognóze nadhodnocená, napovídá podle nich relativně mírný očekávaný přírůstek nominálních mezd v kombinaci s přetrvávající vysokou inflací. Slabší reálná soukromá spotřeba ovšem může být z hlediska výkonu celé ekonomiky kompenzována silnějším přírůstkem čistých exportů. Dalším bodem diskuse byl očekávaný vývoj zásob, a to v kontextu normalizace v mnoha dodavatelských řetězcích, ale i pokračujících problémů s dodávkami čipů. Mezi členy panovala shoda, že letošní přírůstek zásob zaostane za rokem 2022, což ovlivní dynamiku HDP negativně. Na rychlost zaostávání vývoje zásob ale měli členové různé názory. Z hlediska tvorby fixního kapitálu nebyl zpochybňován výhled meziroční stagnace soukromých investic, zatímco na investice veřejných institucí je nahlíženo s větší mírou nejistoty.

Řada členů explicitně uvedla, že celkově tuto prognózu MF hodnotí prognózu jako realistickou.

Členové Výboru jsou momentálně s tvůrci prognózy v dobré shodě, pokud jde o vývoj nominálních i reálných makroekonomických veličin,“ konstatoval na závěr Pavel Sobíšek, předseda Výboru pro rozpočtové prognózy.

 

Newsletter