Evropská inflace klesla, rizikem je zakořeněná jádrová. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna. Kurz testuje hranici 23,50 za euro.

Výměra kanceláří v Praze na jednoho člověka je ve srovnání se světem podprůměrná

Podle průzkumu společnosti JLL Global Benchmarking Service dosahuje celosvětová průměrná výměra kancelářských prostor na jednoho zaměstnance 13 metrů čtverečních. V Praze se výměra pohybuje mezi 10 a 11 metry čtverečními, tedy níže, než je globální průměr. Nejvíce prostoru mají zaměstnanci v kancelářích v americkém Chicagu, téměř 23 metrů čtverečních. Na konci žebříčku se pohybují města jako Manila nebo Bengalůr, kde mají pracovníci k dispozici 7 metrů čtverečních.

Koronavirová pandemie velmi silně zasáhla kancelářský sektor. Současné zlepšení situace a návrat zaměstnanců z domovů do práce však přináší nové požadavky na změnu pracovního prostředí. Kanceláře se stanou více flexibilní, s adaptivním využitím, které umožní hybridní model fungování. Stanou se z nich společenské a podnikatelské huby, místa pro vzájemná setkávání, spolupráci, inovace a kreativitu.

„Vzroste nabídka služeb a výhod na pracovišti zaměřených na zdraví a pohodlí. Budoucí hybridní kancelářské pracoviště se bude zásadně spoléhat na nové technologie a bude vyžadovat neustálé spojení mezi kanceláří a domovem. Přestože některé společnosti budou redukovat své kanceláře, poptávka po kvalitních projektech a místech stále trvá,“ vysvětluje Lucie Loudová, ředitelka architektonicko – stavební společnosti Tétris.

Data z průzkumu společnosti JLL Global Benchmarking Services potvrzují důležitost kanceláří pro interní a externí spolupráci, interakci mezi kolegy a celkový brainstorming.

Nové vnitřní členění kanceláří výrazně upraví poměr mezi prací, která vyžaduje klid a soustředění, a spoluprací s ostatními. Upřednostněny budou prostory pro kooperaci a kreativitu, zatímco plocha pro soustředěnou práci bude činit například u telekomunikačních společností jen 15 procent celkové výměry,“ doplňuje Lucie Loudová, ředitelka architektonicko – stavební společnosti Tétris.

Srovnání měst

Pandemie koronaviru odstartovala diskusi o prostoru, který potřebuje každý zaměstnanec ke své práci v kanceláři. Slovem roku se stal sociální odstup, který budeme muset v práci dodržovat i v blízké budoucnosti. V podstatě se zastavil trend, který směřoval k výraznému zmenšování prostoru pro zaměstnance. Potvrzuje se to také podle průzkumu společnosti JLL (Workers Preference Barometr) z března 2021, kdy 37 procent zaměstnanců očekává v budoucnosti výrazně menší hustotu pracovního prostředí.

Na základě dat, která shromáždila společnost JLL Global Benchmarking Services, vznikl přehled hustoty pracovního prostředí v kancelářích ve 33 městech světa, což zahrnuje 9 milionů metrů čtverečních a téměř 800 tisíc zaměstnanců.

Města s vysokou hustotou zaměstnanců se dělí na 3 skupiny.

Globální obchodní centra

Například Hong Kong, Londýn nebo Singapur s hustotou 10 metrů čtverečních na osobu a méně, kde dlouhodobě využívají kancelářské prostory mnohem intenzivněji. Do této kategorie spadají také New York, Frankfurt nebo Tokio, kde se pracuje s menší výměrou na zaměstnance než v ostatních městech v USA, Německu a Japonsku.

Místa, kde působí outsourcingové služby

Například Manila nebo Bengalůr, kde se výměra na zaměstnance pohybuje na úrovni 7 metrů čtverečních.

Rostoucí podnikatelské metropole

Jako například Jakarta, Istanbul, Mexico City nebo Sao Paulo, které poskytují služby pro velké a rostoucí národní trhy. Zde se výměra kanceláří pohybuje v rozmezí 9 až 11 metrů čtverečních na osobu.

“V rámci pražského kancelářského trhu jsme doposud počítali přibližně 10 až 11 metrů čtverečních na jednoho zaměstnance. Na tento jednoduchý výpočet se ale už díky proměnám spojeným s koronavirem nelze spoléhat. Firmy individuálně musí řešit plochu dle své politiky spojené s prací z domu a funkce, kterou pro ně mají kanceláře do budoucna plnit. Velmi zjednodušeně lze říci, že ve firmě se sdílenými stoly je potřeba cca 10-11 metrů na maximální odhadovaný výskyt zaměstnanců v kanceláři,” uvádí Vendula Bláhová, workplace konzultantka ze společnosti JLL.

Nynější trend napovídá, že bude velký tlak na rozšiřování prostoru pro zaměstnance především v globálních podnikatelských centrech jako je Londýn nebo Hong Kong, protože firmy, které lákají zaměstnance zpět do kanceláří, se musí přizpůsobit novým podmínkám a podpořit produktivitu a pohodlí a dbát na zdravé pracovní prostředí. V České republice se trend rozšiřování prostoru pro zaměstnance již objevuje, což souvisí s tím, že se do práce najednou vrátí přibližně 60 procent zaměstnanců, a to v režimu tři dny v kanceláři a dva dny doma.

Naopak města, zejména v Německu a Spojených státech nebudou pod takových tlakem. V Německu je výměra kanceláří na osobu téměř dvojnásobně větší než v Londýně. Některá města v USA nabízí zaměstnancům více než 20 metrů čtverečních na osobu.

Hustota obsazení pracoviště má klíčový dopad na spotřebu energií a vody, další náklady a odpady. Přestože výsledky studie ukazují, že náklady na metr čtvereční jsou téměř všude stejné, spotřeba energií na osobu je v Asii mnohem nižší, především z důvodu větší hustoty obsazení kanceláří. Budoucí scénáře udržitelnosti budou muset brát tento fakt v potaz.

O JLL:

JLL (NYSE: JLL) je vedoucí realitní poradenská společnost, která se zaměřuje na realitní služby a investiční poradenství. Naší vizí je proměnit svět nemovitostí, vytvářet příležitosti a úžasné prostory, kde mohou lidé dosahovat svých ambicí. Díky tomu vytváříme lepší zítřky pro naše klienty, naše lidi a naše komunity. JLL je členem Fortune 500 s ročním obratem 16,6 miliard dolarů za rok 2020, kancelářemi ve více než 80 zemích světa a s více než 91 tisíci zaměstnanci k 31. březnu 2021. Institutem Ethishere jsme byli jmenováni jednou z nejetičtějších společností na světě 12 po sobě jdoucích let. JLL je jednou z prvních mezinárodních realitních společností v České republice. Našim klientům pomáháme již od roku 1992. JLL je ochranná známka společnosti Jones Lang LaSalle Incorporated. Více se dozvíte na jll.cz.

O Tétris Design & Build, s.r.o.:

Společnost Tétris byla založena ve Francii v roce 2003 jako dodavatel Design & Build řešení se specializací na komerční interiérové vestavby pro korporátní klienty. Roku 2007 Tétris koupila společnost JLL a rozšířila tak svůj záběr realitního poradenství o segment architektonicko fit-outových služeb. Od té doby Tétris expandoval na dnešních 800 zaměstnanců v 15 zemích světa, kteří působí v 31 kancelářích. Projekty Tétris mají dlouhodobý přínos a znamenají zvýšení kvality pracovního prostředí pro naše klienty při zachování hodnot a respektu vůči životnímu prostředí.

Díky silnému lokálnímu zastoupení a důkladné znalosti trhů, na kterých působí, je Tétris preferovaným partnerem jak malých a středních podniků, tak i velkých celostátních společností.

Newsletter