Výstavba sítí pro vysokorychlostní internet bude jednodušší

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila vládní návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Návrh převádí do našeho právního řádu směrnici EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Uvedl to dnes v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hlavní část nákladů na výstavbu moderních sítí lze v současné době přičíst neefektivnosti v procesu stavebního řízení, která souvisí také s nedostatečným využíváním již existující infrastruktury. Náklady může výrazně snížit využití stávajících kabelovodů, potrubí, šachet, rozvodných skříní, sloupů a stožárů, antén, věží a dalších podpůrných konstrukcí.

Směrnice řeší i překážky související s koordinací stavebních prací, těžkopádné správní postupy při udělování povolení a překážky týkající se budování sítí uvnitř budov. To má za následek značné finanční náklady zejména ve venkovských oblastech.

„Opatření, jejichž cílem je zvýšit efektivitu využití existující infrastruktury, snížit náklady a omezit překážky při provádění nových stavebních prací, poskytnou významný příspěvek k zajištění budování sítí pro rychlý internet. Jde nám současně i o zachování principů hospodářské soutěže, aniž by to mělo nepříznivý dopad na bezpečnost a bezproblémový provoz již existující veřejné infrastruktury,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček.

Návrh počítá i se zřízením jednotného informačního místa pro ty subjekty, které informace o infrastruktuře potřebují pro výstavbu vysokorychlostních sítí. Jeho garantem bude Český telekomunikační úřad, který  bude rovněž příslušným orgánem pro řešení případných sporů.

Newsletter