Vzdělávací systém na míru i fázový návrat zjednoduší rodičům návrat do práce

Ačkoliv může být nástup do práce po rodičovské dovolené komplikovaný, jsou firmy, které se snaží pečovat o své zaměstnance a zaměstnankyně i v tomto období. Díky spolupráci s platformou Marter dostanou rodiče ve Vodafonu dárek ještě předtím, než jejich dětem nadělí sladkosti Mikuláš.

Marter tým (foto by Kateřina Ceralová)

Průměrně se v Česku pět procent zaměstnanců vrací z rodičovské dovolené na jednu firmu. Aktuálně je v České republice na mateřské nebo rodičovské dovolené něco přes 450 000 žen a 5 700 mužů, uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Právě tuto početnou skupinu se snaží podpořit i společnost Vodafone Česká republika. Ve spolupráci s Marter akademií, vzdělávacím systémem, posiluje prorodinnou firemní politiku a nabízí možnost cílených vzdělávacích kurzů i svým zaměstnancům a zaměstnankyním z řad rodičů. Ti se tak nově mohou těšit na vzdělávání z oblasti work-life balance, péče o děti, leadershipu, osobního rozvoje i zaměřeného na konec rodičovské dovolené a návrat do práce.

Výhodou programu vzdělávání je, že si každý může zvolit vlastní tempo. Navíc byl projekt postaven ve spolupráci s HR oddělením Vodafonu, dle potřeb zaměstnaných rodičů,” říká Andrea Bohačíková, CEO Marter. “Smyslem této spolupráce je, aby jim byla rodičovská dovolená i samotný návrat usnadněn, co to jde,” doplňuje Sabina Beliančinová, Community manager Marter. Spolupráce s Marter akademií je pro Vodafone dalším logickým krokem. Rodiče z řad zaměstnanců a zaměstnankyň firma podporuje dlouhodobě – mezi další pozitivní počiny patří fázový návrat neboli čtyři dny v týdnu za plný plat. Dále společnost nabízí možnost zkrácených úvazků pro všechny.

Uvědomujeme si důležitost rodiny, a proto se snažíme našim kolegům a kolegyním sladění pracovního a rodinného života maximálně zjednodušit – ať už flexibilní pracovní dobou, dorovnáváním rozdílu mezi peněžitou pomocí v mateřství a mzdou, nebo čtyřmi měsíci placeného volna pro druhého z rodičů. Jsem moc ráda, že nyní můžeme nabídnout i možnost vzdělávání, které maminkám a tatínkům pomůže v každodenním životě a usnadní návrat do práce,” uvádí Jana Vychroňová, manažerka diverzity a inkluze Vodafonu.

Projekt staví Marter na své hluboké znalosti cílové skupiny, rodiče na nebo po rodičovské dovolené. Za tři roky působení organizace Marter prošlo jeho vzdělávacími a rozvojovými aktivitami více jak 2500 účastníků. Organizace tvoří komunitu 7 600 proaktivních rodičů a stále roste. Více než 300 žen našlo práci přes pracovní portál, který spravuje. To všechno Marter umožňuje: nabízí přidanou hodnotu rodičům a firmám v podobě systémů vzdělávání pro zaměstnance, ale pracuje i na změnách přístupu vedoucích pracovníků.

Organizace Marter tvoří vzdělávací a networkingovou platformu pro ženy i muže na rodičovské dovolené, kteří tento čas neberou jako brzdu, ale jako příležitost. V roce 2019 ji založila Andrea Bohačíková s cílem omezit negativní dopady rodičovské dovolené v České republice. Pomáhá nejen se vzděláváním, rekvalifikací, ale také se zvýšením sebevědomí a vlastní prezentací. Dále zajišťuje pracovní portál, kde mohou ženy hledat pracovní pozice, které lze skloubit s péčí o rodinu. Zároveň organizace nabízí firmám management rodičovské dovolené a systémy vzdělávání pro manažery i zaměstnance pro ideální zapojení pracujících rodičů obou stran. Navíc připomínkuje vládní nařízení a spolupracuje s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Jejich poslání ocenila letos také Asociace společenské odpovědnosti, která udělila Marter 3. místo cen SDGs 2022. Zároveň je Marter finalistou Českého Goodwilla – firmových Oskarů a získal Příklad dobré praxe od Ministerstva práce a sociálních věcí.

Newsletter