Vznikla Asociace za bezpečné prodejní automaty. Její členové si nastavili přísnou samoregulaci nabízených konopných produktů, kiosky osazují čtečkami občanek

V Česku vznikla Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA), která od prosince 2022 sdružuje majitele prodejních automatů s konopnými produkty. V těch dnes lze zakoupit například CBD květy, extrakty z kanabinoidů pro vaporizéry či předrolované jointy. Cílem asociace je především takzvaná harm reduction, tedy vzdělávání veřejnosti ve správném používání těchto produktů za účelem prevence a seberegulace. V tom se Asociace ideově shoduje s vládou ČR a jejím novým akčním plánem na regulaci psychomodulačních látek. Členové ABPA se proto zavázali k přijetí etického kodexu, který nastavuje přísná pravidla a omezení toho, co a v jaké formě mohou v automatech prodávat. V České republice se nachází přibližně 200 takových automatů, přičemž pod ABPA spadá téměř 150. Ty postupně vybavuje čtečkou občanských průkazů, aby zabránila nákupu produktů nezletilými.

„Cítíme, že jako prodejci máme vůči lidem zodpovědnost. I když je ve výsledku každého věc, jestli si z automatu produkty koupí a bude je konzumovat, činíme maximum, aby zákazníci nakupovali zodpovědně a s minimem rizika. V české společnosti jsou totiž psychomodulační látky stále tabu, kvůli omezenému množství informací pak lidé často nevědí, jak je správně užívat. A právě to chceme změnit. Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost zákazníků, takzvaná harm reduction,“ říká Vojtěch Ulman, zakladatel Asociace za bezpečné prodejní automaty. Ta ve svých automatech implementuje ověřovací procesy, které mají zajistit, že v nich budou moci nakoupit pouze osoby starší 18 let. Současně na nabízené produkty nastavila přísná pravidla co do jejich kvality, původu a čistoty.

Psychomodulačními látkami se rozumí takové, které působením na centrální nervovou soustavu způsobují dočasné změny ve vnímání, náladě či vědomí. Patří mezi ně například kanabinoidy THC, CBD či HHC. Podle Ulmana však stigma kolem těchto látek vychází z nepochopení: „Lidé si asociují konopí s jinými návykovými látkami, zapomínají ale, že se běžně využívá také ve zdravotnictví. Jen za rok 2021 bylo vydáno na 20 tisíc receptů, což vypovídá o pozitivních účincích, které užívání konopných látek přináší,“ dodává. Pro léčebné účely a na předpis jsou přitom vybrané kanabinoidy dostupné v 68 zemích světa, včetně Česka, Kanady, Velké Británie, severských zemí, téměř celých Spojených států i napříč řadou zemí Evropské unie.

Řešením je regulace, ne zákaz

Asociace za bezpečné prodejní automaty upozorňuje, že zařazení psychomodulačních látek na seznam zakázaných by bylo kontraproduktivní. „V tom se shodujeme s vládou a jejím akčním plánem v oblasti závislostí, který je průlomový. Cílem je najít optimální regulační rámec někde mezi prohibicí a volným trhem. Je potřeba nastolit přísnou regulaci, ale nikoli zákaz. Je důležité si uvědomit, že stejně jako Češi neskončí s pivem a vínem, lidé nepřestanou užívat ani tyto látky. Jejich zákaz by naopak podpořil rozšíření černého trhu bez jakékoli kontroly kvality. Námi navrhované řešení místo toho vyžaduje certifikace čistoty a původu, obsahu aktivních látek i informace o bezpečném užití,“ upozorňuje Vojtěch Ulman.

Že je regulace trhu mnohem lepší cesta než prohibice, dokazují i historické události. Například OSN v roce 1998 vyhlásila plán zbavit svět drog, a přestože tento plán podepsala většina světových lídrů, narostla do roku 2008 světová konzumace návykových látek více než dvojnásobně. Naopak v případě hazardu, alkoholu či tabáku, kde došlo k rozumné regulaci a osvětové kampani, šla míra konzumace dolů. V Česku nyní přitom vzniká návrh zákona, který by stávající i do budoucna nově vzniklé psychomodulační látky kategorizoval rámcově, nikoli jednotlivě, což by na ně automaticky aplikovalo regulace. Tento přístup by navíc do státní kasy přinesl nemalé peníze. Odhaduje se, že v tomto roce se v České republice prodá psychmodulačních látek za více než 10 miliard korun.

Ochrana dětí na prvním místě

Jedním z důvodů vzniku ABPA byla nedávná kritika, kdy si z automatů v několika případech kupovali produkty nezletilí. „Podle našich interních dat šlo zhruba ‚jen‘ o 5 % všech zákazníků. Přesto však tyto látky, stejně jako alkohol, tabák, kofein či energy drinky, dětem do rukou nepatří. Prodej proto omezujeme od 18 let skrze čtečky občanských průkazů, všichni členové se navíc zavázali neprodávat v blízkosti škol. Současně hlídáme, aby obchodní domy neumisťovaly naše automaty v blízkosti dětských koutků a domlouvali jsme se s ostrahou, aby případně odrazovali nezletilé od nákupu, než budou čtečky občanských průkazů zavedeny do všech automatů,“ doplňuje Vojtěch Ulman.

V rámci harm reduction se ABPA také dohodla na zákazu prodeje takzvaných HHC edibles, sladkostí s obsahem kanabinoidu hexahydrokanabinol. Těch mohou nezkušení uživatelé snáze zkonzumovat větší než doporučené množství, což může vést k nepříjemným stavům. HHC tak v automatech zůstává pouze ve formě květů, které mají nástup účinku v řádu minut a jsou z uživatelského hlediska snáze regulovatelné i bezpečnější. V rámci prevence již v minulém roce Asociace vyřadila z nabídky produktů také kratom.

Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABPA) sdružuje majitele prodejních automatů s konopnými produkty. V těch dnes lze zakoupit například CBD květy, extrakty z kanabinoidů pro vaporizéry či předrolované jointy. Cílem asociace, kterou v prosince 2022 založil Vojtěch Ulman, je především takzvaná harm reduction, tedy vzdělávání veřejnosti ve správném používání těchto produktů za účelem prevence a seberegulace. V tom se Asociace ideově shoduje s vládou ČR a jejím novým akčním plánem na regulaci psychomodulačních látek. Členové ABPA se proto zavázali k přijetí etického kodexu, který nastavuje přísná pravidla a omezení toho, co a v jaké formě mohou v automatech prodávat. V České republice se nachází přibližně 200 takových automatů, přičemž pod ABPA spadá na 150. Ty asociace  postupně vybavuje čtečkou občanských průkazů, aby zabránila nákupu produktů nezletilými.

Newsletter