Waller (Fed): Jestliže další dva reporty o tvorbě nových pracovních míst ukážou vytvoření 800 tis. Až milionu míst, bude obnoveno 85 % ztracených pozic, což lze považovat za významný posun, tím pádem by snižování tempa nákupů aktiv mohlo začít v září

Newsletter