Williams (Fed): Nezbytnost správného načasování a komunikace směrem k veřejnosti je lekce, kterou jsme se naučily při snižování tempa nákupů aktiv z doby před lety, rozhodnutí o nákupech aktiv padne tehdy, jakmile se ekonomiky významně posune z nastaveným cílům cenové stability a plné zaměstnanosti

Newsletter