Za paušální daň si podnikatelé od nového roku připlatí. Pro nově přihlášené je zase málo času

Poprvé se k paušální dani mohli lidé přihlásit začátkem roku 2021. Přihlásit se k paušální dani lze vždy k 1. lednu daného roku, takže další termín už klepe na dveře. Toto pravidlo však neplatí pro nově vzniklá OSVČ. Ti, kteří už jsou k paušální dani přihlášeni, by měli myslet na změnu trvalého platebního příkazu, protože daň nově činí 5 994 korun, tedy o 525 korun víc než v roce 2021.

V případě, že se živnostník rozhodne vstoupit v rámci roku 2022 do paušálního režimu, je nutno podat předmětné oznámení správci daně do 10. ledna 2022, a to elektronicky datovou zprávou, resp. s uznávaným elektronickým podpisem, příp. písmeně na tiskopise MFČR. Poplatník, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahájil. Zálohovým obdobím v případě paušálního režimu je kalendářní měsíc, platba za daný kalendářní měsíc je splatná do 20.  dne kalendářního měsíce,“ vysvětluje Martina Zbončáková, daňová specialistka z V4 Group. Takže změnu trvalého příkazu by měli stávající účastníci paušální daně změnit do 20. ledna, aby předešli případnému nedoplatku.

Zálohy pro rok 2022 jsou vyšší

Měsíční výše paušální daně pro následující zdaňovací období, tj. pro rok 2022, činí 5 994 korun. Uváděná částka sestává z minimálního zdravotního pojistného ve výši 2 627 korun, minimálního sociálního pojistného navýšeného o 15 procent, tedy 3 267 korun a daně z příjmů ve výši 100 korun.

Jednou z hlavních výhod pro poplatníky v paušálním režimu je bezesporu menší administrativní zátěž nebo finanční úspora ve vztahu k potenciální platbě za služby účetního či daňového poradce.

Paušální daň se nevyplatí například zemědělcům a řemeslníkům uplatňující osmdesáti procentní výdajový paušál. Sem spadají například profese jako jsou kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že podnikatelům se šedesátiprocentním paušálem se vyplatí tato daň jen v případě, že nemají děti ani manželku a jejich měsíční příjem bude zhruba do 83 tisíc korun. Důležité je, aby podnikatelův příjem nepřekročil částku jeden milion korun.

Naopak se paušální daň vyplatí těm, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní paušál. Mezi takové profese spadají tak zvaná svobodná povolání jako jsou advokáti, architekti, lékaři, notáři, odhadci, překladatele, soudní exekutoři, tlumočníci, veterináři a kupříkladu auditoři. Třicetiprocentní paušál se uplatňuje hlavně na příjmy z pronájmu,“ upřesňuje Michal Jelínek.

Jestliže v průběhu zdaňovacího období OSVČ překročí obrat, resp. se stane plátcem DPH apod., znamenající porušení podmínek pro možnost setrvání v paušálním režimu, musí to oznámit správci daně do 15 dnů. Tento živnostník pak bude zároveň muset dle standardních podmínek podat daňové přiznání a Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, stejně tak vyrovnat daňovou povinnost.

V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území Visegrádské čtyřky.  Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru skupina nabízí řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů. V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.

Newsletter