Evropská inflace klesla, rizikem je zakořeněná jádrová. Dolar zpevnil pod 1,0900 za euro. Z měn regionu je v zisku koruna. Kurz testuje hranici 23,50 za euro.

Za šest měsíců od startu hlásí bankovní identita 3,5 milionů uživatelů

Bankovní identita, nástroj digitálního ověření totožnosti, má za sebou první půl rok fungování. Za tuto dobu bylo registrováno 5 milionů identitních prostředků (cca 3,5 milionů unikátních uživatelů), přičemž samotný způsob ověření si už vyzkoušelo téměř čtvrt milionu bankovních klientů. Akreditaci pro tuto službu získalo již pět bank, další procesem akreditace prochází, anebo se na ní připravují. Možnosti využití bankovní identity přitom narůstají každým dnem. Služeb, kterých lze na Portálu občana využít, je již více než stovka. V červnu navíc začaly online ověření prostřednictvím bankovní identity nabízet i první firmy.

Díky bankám se digitalizace Česka posunula mílovým krokem vpřed. Od 1. ledna letošního roku si mohou Češi snadno z domova prostřednictvím „bankovní identity“ například vyřídit daně, zkontrolovat si doklady, nebo založit datovou schránku. „Bankovní identita je bezesporu jedním z největších digitalizačních projektů českého bankovního sektoru, který iniciovala a zejména v počáteční fázi úspěšně vedla Česká bankovní asociace. Před několika dny vstoupila bankovní identita do další, velmi významné fáze, když se otevřela i soukromé sféře. Občané ji nově mohou využít i při nákupu zboží a služeb po internetu, což zdaleka neznamená jen nakupování v e-shopech, ale třeba i vyřízení dodávek energií nebo telekomunikačních služeb,“ komentuje fungování bankovní identity Pavel Kolář, gestor Komise digitalizace ČBA, který má v asociaci projekt na starost, a dodává: „Právě díky tomuto zásadnímu kroku považuje Česká bankovní asociace, jako iniciátor projektu a zástupce bank na českém trhu, za potřebné deklarovat směrem k veřejnosti naši představu o výzvách, cílech a o odpovědnosti, kterou ve vztahu k elektronické bankovní identitě vnímáme. Oficiálním prohlášením, se kterým ČBA v této souvislosti nyní přichází, chceme dát jak veřejnosti, tak státu i soukromé sféře jednoznačný signál, že bankovní identita je klíčovým digitalizačním prostředkem, na jehož rozvoji budou banky nadále pracovat a budou do něj investovat významné finanční prostředky.“

Prohlášení České bankovní asociace o výzvách, cílech a o odpovědnosti ve vztahu k elektronické bankovní identitě zahrnuje jasné stanovení cílů, včetně specifikace, jak jich banky chtějí dosáhnout. Zároveň jsou si banky vědomy své společenské odpovědnosti, která je se zavedením a rozvojem elektronické bankovní identity spojena, a jsou připraveny s náležitou péči zajistit i budoucí rozvoj a zároveň odpovídající vztahy v digitálním ekosystému včetně vysokých etických standardů.

Cíle ČBA v oblasti elektronické bankovní identity a cesta k jejich dosažení

Mezi cíle zavedení elektronické bankovní identity řadíme především

  • Akceleraci digitalizace v Česku a dosažení úrovně vedoucích států
  • Zvyšování digitální i finanční gramotnosti občanů
  • Zlepšení uživatelského komfortu občanů při kontaktu se státem i firmami, a to za využití stávajících a ověřených identifikačních prostředků
  • Zjednodušení online ověření klientů pro firmy a umožnění rychlejší digitalizace procesů, zejména zákaznických

K dosažení těchto cílů jsou banky připraveny

  • Investovat řádově miliardy korun během následujících pěti let do zvyšování bezpečnosti a možnosti ověření online
  • Rozšiřovat povědomí o funkcionalitách a výhodách elektronické bankovní identity prostřednictvím budování vztahů se svými klienty napříč obslužnými kanály
  • Vnímat a zpracovávat podněty a názory ze strany státu i soukromých firem ohledně budoucího směrování elektronické bankovní identity

Více informací najdete v Prohlášení České bankovní asociace o výzvách, cílech a o odpovědnosti ve vztahu k elektronické bankovní identitě.

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 37 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI.

Newsletter