Evropské i americké výnosy rostou. Dolar v lehkém zisku nad 1,0700 za euro. Měny regionu se obchodují do strany. Koruna nad 24,70 za euro a nad 23,00 za dolar.

Zájem o fúze a akvizice největší za dekádu. Velká Británie vedoucí investiční destinací

Třetina dotázaných manažerů považuje zpomalení hospodářského růstu za hlavní překážku jejich růstovým plánům. 80 % respondentů věří, že v následujících 12 měsících přibude megatransakcí. Ve Velké Británii se vloni uskutečnily fúze a akvizice v celkové hodnotě 400 miliard amerických dolarů, odhaluje jubilejní 20. průzkum EY Global Capital Confidence Barometer.

Dotázaní ředitelé a jiní manažeři očekávají, že i ostatní společnosti budou u jednacího stolu velmi aktivní: 92 % respondentů věří, že objem globálního trhu s fúzemi a akvizicemi se v příštích dvanácti měsících zvýší. V dubnu 2018 zastávalo stejný názor 86 % účastníků průzkumu.

„Vidíme řadu příznivých vlivů, které jsou hnacím motorem pro větší objemy transakcí. Velmi znatelné jsou rychle rostoucí podnikatelské společnosti, které již dozrály pro private ekvity fondy, což žene část transakcí. A dále je to přelévání mezi starou a takzvanou novou ekonomikou, kdy se kupují nadějné rostoucí firmy podnikající v oblasti služeb,“ uvádí Vladislav Severa, vedoucí partner týmu pokročilé datové analýzy ve společnosti EY.

I přes zpomalení ekonomického růstu jsou šéfové korporací optimističtí

Drtivá většina respondentů aktuálního průzkumu (93 %) si myslí, že globální ekonomická situace se zlepšuje. To je o celých 20 procentních bodů víc než před rokem, kdy stejný názor mělo 73 % dotázaných. A tenhle postoj se odráží i v optimistickém pohledu na budoucí hospodářské výsledky vlastních podniků: tři čtvrtiny dotázaných očekávají, že výnosy jejich společnosti porostou v následujících dvanácti měsících 6% až 15% tempem.

„Větší zájem o fúze a akvizice jasně ukazuje, že šéfové velkých podniků se zaměřují na další růst, protože jsou přesvědčeni, že výkonnost jejich společnosti se bude zvyšovat,“ říká Steve Krouskos, místopředseda globální správní rady EY a ředitel globálního transakčního poradenství. „Je pravda, že situace na trhu je nejistá. Ale to mnohdy funguje spíš jako stimul fúzí a akvizic, než aby je to brzdilo. Investiční transakce jsou cestou, jak rychle restrukturalizovat portfolio a připravit podnik na budoucnost.“

I když oslovení manažeři kladou důraz na růst, neztrácejí ze zřetele ani možná rizika. Třetina z nich považuje za hlavní problém případné zpomalení ekonomiky, jakkoli je považují za málo pravděpodobné. 27 % účastníků průzkumu se domnívá, že největšími vnějšími riziky ohrožujícími růst jejich společnosti jsou geopolitické, legislativní nebo obchodní nejistoty.

Restrukturalizace portfolia jako příprava na budoucnost

Průzkum ukázal, že velké podniky po celém světě se stále víc snaží využívat příležitosti, které s sebou nese současný disruptivní trend, a řídit související rizika. Čím rychlejší jsou disruptivní změny a inovace, tím častěji manažeři portfolio podniků ve skupině přehodnocují.

Zatímco před rokem provádělo revizi portfolia každé tři měsíce pouze 10 % účastníků aktuálního průzkumu, momentálně jich je už více než třetina (41 %). Častější přehodnocování portfolia společnostem umožňuje lépe a rychleji identifikovat investiční a akviziční příležitosti, vytipovat aktiva vhodná k prodeji a optimalizovat strategii alokace kapitálu.

Dalším důvodem častějších revizí portfolia je tlak aktivistických akcionářů. 35 % dotázaných manažerů v průzkumu uvedlo, že akcionáři je nutí, aby přehodnotili provozní či geografickou strukturu skupiny, 28 % se domnívá, že akcionáři nejvíc tlačí na divestice. Nicméně nejvíc, 37 % účastníků průzkumu uvedlo, že aktivistickým akcionářům jde primárně o akvizice.

„Aktivističtí akcionáři tlačí management, aby optimalizoval finanční situaci svých společností například částečným odprodejem atraktivních divizí přes IPO a získané prostředky použil na snížení zadlužení, další investice, nebo dokonce k výplatě dividend,“ říká Štěpán Flieger, ředitel oddělení fúzí a akvizic společnosti EY.

Nejatraktivnější investiční destinací poprvé Británie

Přes prohlubující se nejistotu kolem odchodu z EU se Velká Británie poprvé v desetileté historii Barometru dostala na pomyslné první místo žebříčku investiční atraktivnosti. Pro zajímavost – nejhůř se umístila v roce 2016, kdy byla sedmá. Na první příčce vystřídala tradičního vítěze, Spojené státy, které se na špičce žebříčku držely nepřetržitě od roku 2014. Za Velkou Británií se v první desítce seřadily následující země: Spojené státy, Německo, Čína, Francie, Kanada, Indie, Austrálie, Brazílie a Spojené arabské emiráty.

První místo Velké Británie může být pro někoho vzhledem k současné nejistotě překvapením, nicméně britský trh fúzí a akvizic byl velmi aktivní už od roku 2016, kdy proběhlo referendum o vystoupení z EU. Vloni se v Británii uskutečnily fúze a akvizice v celkové hodnotě 400 miliard amerických dolarů, což představuje desetinový podíl na globálním trhu fúzí a akvizic. Pro Británii je to druhý nejlepší výsledek od finanční krize.  

Dalším překvapením je návrat Číny do první pětky investičních destinací, a to přes pokračující problémy s přístupem na tamější trh a komplikace ve vzájemném obchodě se Spojenými státy a EU. USA jsou navzdory sílícímu protekcionismu nejatraktivnějším cílem pro 90 % zahraničních investorů, včetně těch čínských. 

Vrcholoví manažeři přetavují riziko v příležitost

Účastníci průzkumu předpokládají, že se jejich investiční strategie bude muset vypořádat se silnou konkurencí – 90 % respondentů očekává, že se během následujících dvanácti měsíců zvýší počet nepřátelských a konkurenčních nabídek. 88 % čeká větší zájem o akvizice ze strany private equity fondů a 80 % věří, že přibude megatransakcí (tj. transakcí v hodnotě minimálně 10 miliard amerických dolarů).

„Když jsme před deseti lety Barometr spustili, svět stál na pokraji finanční krize a trhy byly velmi nepokojené,“ říká závěrem Steve Krouskos. „Jeden z největších rozdílů mezi tehdejší situací a dneškem je v tom, jak generální ředitelé a ostatní vrcholoví manažeři vnímají nejistotu. V roce 2009 je paralyzovala, dneska je motivuje. Šéfové dneška se zaměřují na proaktivní řízení rizik a snaží se využívat příležitosti, které jim současné disruptivní trendy přinášejí.“

O Barometru investiční důvěry

Barometr investiční důvěry (EY Global Capital Confidence Barometer) je průzkum společnosti EY, který probíhá pravidelně dvakrát ročně, a to již od listopadu 2009. V aktuálním, v pořadí již 20. průzkumu, který provedla agentura Euromoney Institutional Investor Thought Leadership letos v únoru a březnu, odpovídalo více než 2 900 vrcholových manažerů velkých společností z celého světa (průzkum probíhal ve 47 zemích). Respondenti zastupovali 14 ekonomických odvětví, mimo jiné finanční služby, odvětví spotřebního zboží a maloobchod, technologie, biotechnologie a péči o zdraví, automobilový průmysl a dopravu, ropný a plynárenský průmysl, energetiku a veřejné služby, báňský a hutní průmysl, průmyslovou výrobu, stavebnictví a reality. Cílem Barometru je posoudit důvěru korporací v další vývoj globální i domácí ekonomiky, zmapovat priority jejich vedení pro následujících dvanáct měsíců a vytipovat modely v oblasti řízení kapitálu, které společnostem do budoucna v souvislosti s dalším vývojem globální ekonomiky přinesou konkurenční výhodu. ey.com/ccb #EYCCB

Newsletter