Zápis z březnového zasedání ČNB: T. Holub zmínil, že jistá neukotvenost inflačních očekávání se již projevuje v cenotvorbě firem. Výrobní a prodejní řetězce, spíše než aby standardně tlumily dopady nákladových šoků, je v současnosti umocňují prostřednictvím preventivního navyšování marží.

Newsletter