Zápis ze zasedání Bank of Canada: Před zveřejněním výše sazeb, někteří členové vyjádřili svůj pocit, že další utahování ekonomiky může být nutné. Perzistence jádrové inflace, zvýšená inflační očekávání a zvyšování mezd může vést k zakořeněnosti inflace. Nízká protiinflační dynamika je znepokojující. Může to naznačovat, že aktuální monetární politika potřebuje více času, nebo ještě není dostatečně restriktivní. Na dalším zasedání se budeme řídit nejnovějšími daty.

Newsletter