Zápis ze zasedání ČNB: V. Benda upozornil, že země, které se výrazně zadlužily během koronavirové pandemie a následně svůj dluh nesnížily, resp. se poté zadlužily ještě více (Česká republika, Slovensko, Rumunsko), dosahují zřetelně vyšší inflace oproti zemím, které míru zadlužení výrazně snížily (Řecko, Kypr, Portugalsko a Malta). Dále uvedl, že vzhledem k tomu, že v českých podmínkách zůstává fiskální politika i nadále poměrně uvolněná, lze předpokládat silnější a déletrvající inflační tlaky a potřebu agresivnější měnové politiky než například v Polsku či Maďarsku, kde již určitá fiskální konsolidace proběhla.

Newsletter