Zdeněk Tůma členem prestižní College of Central Bankers

Mezinárodní organizace Global Interdependence Center (GIC) jmenovala Zdeňka Tůmu do společnosti světových centrálních bankéřů College of Central Bankers. Člen prezidia ČBA a předseda dozorčí rady ČSOB se tak připojuje k prestižní platformě, která poskytuje bývalým vedoucím představitelům centrálních bank světa prostor ke sdílení zkušeností.   

„Jsem rád, že se mohu být součástí Global Interdependence Center a těším se na zapojení do důležitých iniciativ College of Central Bankers. Mohu tak využít svých zkušeností a pomoct při řešení významných ekonomických témat v globálním prostoru,“ uvedl bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma.

Iniciativa College of Central Bankers, která působí v rámci Global Interdependence Center (GIC) má dlouhodobě dobré vztahy se současnými i bývalými vedoucími představiteli centrálních bank, a to v USA i po celém světě. Díky tomu nabízí významnou neutrální platformu v důležitých makroekonomických a společensky významných tématech. Mnohá z nich spadají do oblasti centrálního bankovnictví a měnové politiky.

O Global Interdependence Center: Global Interdependence Center (GIC) je nezisková organizace se sídlem ve Filadelfii, která se snaží podněcovat promyšlený globální dialog o široké škále otázek, jež ovlivňují mezinárodní společenství včetně ekonomiky, zdravotní péče a vládních systémů. GIC svolává konference a kulaté stoly na domácí i mezinárodní úrovni s cílem identifikovat a řešit nové globální problémy. Další informace naleznete na internetových stránkách GIC www.interdependence.org.

 

Newsletter