Změnit obor a pracovat v IT lze za tři měsíce. Skillmea spustí rekvalifikační akademie, Úřad práce účastníkům přispěje 50 tisíc

Zájemci se mohou předregistrovat již nyní, přihlašování poběží od 20. listopadu

Digitální platforma pro online vzdělávání Skillmea spustila předregistrace na tzv. rekvalifikační akademie pro nejžádanější digitální role dnešního trhu. Tříměsíční studium, které startuje od nového roku, má za cíl plnohodnotně připravit účastníky na práci v daných oborech tak, aby mohli ihned nastoupit do juniorních rolí. Reaguje tím na měnící se strukturu českého pracovního trhu, kde by podle analýzy poradenské společnosti BCG mělo do roku 2030 přijít o práci na 330 tisíc lidí a současně vzniknout přes půl milionu nových míst, zejména právě v technologických oblastech. Na rekvalifikační akademii mohou zájemci získat finanční podporu ve výši 82 % od Úřadu práce, přihlašovat se mohou od 20. listopadu do konce roku.

„Naším cílem je pomoci jednotlivcům změnit jejich životy a otevřít jim cestu k novým pracovním příležitostem. Díky spolupráci s Úřadem práce tak můžeme nabídnout kvalitní vzdělání co nejširšímu spektru lidí. Jednou z hlavních příčin, proč se lidé často zdráhají změnit nevyhovující zaměstnání či rovnou celé zaměření, je právě obava z toho, že budou muset na novou pozici studovat dlouhá léta s nejistým výsledkem. Právě možnost rekvalifikačních akademií, které navíc musejí splňovat státem dané požadavky na délku, kvalitu a obsah, jsou sázkou na jistotu,“ říká Radovan Debnár, spoluzakladatel a CEO Skillmea. Ta vznikla v roce 2012 na Slovensku pod názvem Learn2Code, dnes jde o největší česko-slovenskou online vzdělávací platformu pro digitální dovednosti.

Radovan Debnár, spoluzakladatel a CEO Skillmea

Rostoucí poptávka po digitálních dovednostech

Důležitost rekvalifikací potvrzuje i analýza poradenské společnosti Boston Consulting Group. Podle ní do roku 2030 přijde v Česku o práci z důvodu zániku pozice cca 330 tisíc současných zaměstnanců, kteří se budou muset přeškolit na jiná povolání. Vlivem robotizace a nástupu umělé inteligence se pak zvýší poptávka po technických pozicích, přes 90 % pracovních míst bude vyžadovat alespoň základní digitální dovednosti. „Tento trend přitom vnímáme již několik let, a to v typech programů, na které se u nás uživatelé hlásí. Největší zájem je o vzdělávání v oblasti frontendu, marketingu a na pozice software testera. V případě firemního vzdělávání firmy využívají zejména IT kurzů, tedy kategorie programování,“ vysvětluje Barbora Stibor, vedoucí oddělení rozvoje Skillmea.

Barbora Stibor, vedoucí oddělení rozvoje Skillmea

Podle statistik Evropské komise Eurostat patří Česko dlouhodobě mezi země s nejnižší mírou průběžného vzdělávání dospělých. V roce 2022 se průběžně vzdělávalo pouhých 9,4 % Čechů, a ačkoli jde téměř o dvojnásobný nárůst oproti roku 2021 (5,8 %), stále jde v rámci Evropy o jednu z nejnižších hodnot. Průměrná míra napříč celou EU je přitom 14,4 % (v roce 2021 to bylo 10,8 %), nejlepšími zeměmi jsou skandinávské země Švédsko (36,2 %), Dánsko (27,9 %) a Island (27,1 %). Historicky pak tato hodnota klesala – zatímco v roce 2012 se vzdělávalo přibližně 11,1 % dospělých Čechů, v roce 2020 to bylo pouze 5,5 %.

K nové kariéře za pouhé tři měsíce

Rekvalifikační akademie Skillmea nabídne celkem osm vzdělávacích programů. Na video editor, online marketing, programování v Javascript, UI/UX design, úvod do grafického designu, Java programování a AI akademii přispívá Úřad práce. Kromě těchto programů připravuje Skillmea také akademii se zaměřením na sales, která nabídne další možnost pro rozvoj dovedností. Každý z programů poběží asi tři měsíce, jednotlivé vzdělávací programy budou realizovat zkušení lektoři jako ucelený vzdělávací program. Studium bude flexibilní, jelikož většina kurzů proběhne online ve formě interaktivních webinářů vedených lektory v reálném čase v kombinaci s online vzdělávacími programy na platformě Skillmea. Jedinou výjimkou je program na JavaScript, který se bude konat prezenčně v Praze pro skupinu 20–25 lidí.

„Jedna akademie vyjde na 59 990 korun, většinu této částky, respektive 82 %, však uhradí Úřad práce. V ceně je nejen samotný vzdělávací program, ale i celoživotní předplatné na všechny naše online kurzy, možnost akademii libovolně opakovat, mentoring a kariérní poradenství. Během studia navíc mají frekventanti přístup do komunitní platformy, kde mohou probírat látku s lektorem i ostatními studenty, dávat podněty k tématům na webináře a podobně,“ dodává Barbora Stibor. Skillmea spustí jednotlivé rekvalifikační akademie v lednu a únoru 2024, přihlášky je možné podávat od 20. listopadu do konce roku 2023.

Skillmea je největší česko-slovenskou online vzdělávací platformou pro digitální dovednosti. V roce 2012 ji pod původním názvem Learn2Code založili Radovan Debnár (CEO) a Marián Kristeľ. Pro velký úspěch se ze vzdělávání mladých lidí v oblasti programování postupně nabídka kurzů rozšířila i na marketing, AI, kryptoměny, jazyky, seberozvoj, design a video, office, podnikání či finance. Dnes má platforma přes 70 000 registrovaných uživatelů a nabízí přes 360 kurzů pod vedením více než 235 lektorů, kteří kolem jednotlivých témat navíc budují vzájemně se rozvíjející komunitu lidí. Skillmea si zakládá na prvotřídní kvalitě a aktuálnosti kurzů v neustále se měnícím světě, které vždy aktualizuje souběžně s nejnovějšími verzemi technologií a softwarů, kterých se kurzy týkají.

Newsletter