Změny ve statutárních orgánech firmám prospívají. Růst zisku je ovlivněn pohlavím nového člena

Příchod nového člena do statutárního orgánu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným je většinou spojen s následným nárůstem hospodářského výsledku firmy. To je jeden ze závěrů analýzy poradenské společnosti Bisnode provedené na vzorku 22 000 firem, u kterých došlo v posledních deseti letech ke změně ve statutárním orgánu. Největší benefit firmám přináší, pokud do statutárního orgánu výhradně mužského složení nastoupí nový muž.

Do analýzy byly zahrnuty společnosti, které zveřejňovaly finanční výkazy alespoň čtyři roky před změnou ve statutárním orgánu a tři roky po ní a současně nový člen musel ve statutárním orgánu následně působit po dobu nejméně tří let.

„Každá zkoumaná změna ve složení statutárního orgánu vedla ke zlepšení hospodářského výsledku,“ zhodnotil výsledky analytik Bisnode Milan Petrák.

Nástup ženy do statutárního orgánu

„Nastoupila-li do statutárního orgánu žena, buď protože rozšířila počet jeho členů, nebo někoho nahradila, došlo k největšímu nárůstu zisku, pokud bylo dosavadní složení tvořeno výhradně muži. V tomto případě vzrostl zisk po třech letech působení nejčastěji o 48 %. Pokud bylo původní složení statutárního orgánu smíšené, zisk po třech letech nejčastěji narostl o 36 %, v případě výhradně ženského složení pak o 7 %,“ říká analytik Bisnode Milan Petrák.

Nástup muže do statutárního orgánu

Stejně tak i nástup nového muže do statutárního orgánu měl největší efekt, pokud bylo dosavadní složení výhradně mužské. „Po třech letech u sledovaných firem vzrostl zisk o 80 %,“ uvedl dále Milan Petrák z Bisnode s tím, že v případě smíšeného statutárního orgánu byl nárůst 56 % a ještě menší efekt pak měl příchod muže do doposud výhradně ženského statutárního orgánu, kdy se zisk zvýšil o 44 %.

„Důvodem pro uvedený rozdíl může být vyšší náchylnost mužských jednatelů a členů představenstev k riskování, zatímco ženy mají spíše sklon k opatrnosti. Vliv nově nastoupivší ženy tak spočívá v omezení riskantních, potenciálně ztrátových aktivit. S tím může souviset skutečnost, že po nástupu ženy do mužského či smíšeného statutárního orgánu dochází k mírnému poklesu tržeb. 

Naopak nově nastoupivší mužský člen statutárního orgánu přinášel největší benefit, pokud bylo dosavadní složení výhradně mužské. Větší počet členů vede k větší opatrnosti při rozhodování, byť zůstalo složení orgánu uniformní. V souladu s tímto pohledem k jedinému výraznému nárůstu (o 34 %) tržeb ze všech kombinací došlo, pokud nový muž nastoupil do statutárního orgánu dosud ženského složení. Riskantnější přístup vedl v tomto případě k expanzi firmy, nicméně nárůst zisku byl méně impozantní,“ uzavřel Milan Petrák z Bisnode.

Poznámka: všechny uvedené procentuální hodnoty byly spočteny jako statistický medián.

Newsletter