Zpátky do kanceláře: Proč společnosti ruší home office a vrací zaměstnance do práce?

Práce z domova, známá také jako home office, se stala během pandemie nezbytností pro mnoho firem a zaměstnanců. Výhody této pracovní metody jsou zřejmé – flexibilita, úspora času a peněz na dojíždění, a pro mnoho lidí, kteří se pohybují v digitálním prostředí, i zvýšená produktivita. Nicméně, v poslední době jsme svědky nového trendu, mnoho firem se totiž rozhoduje o zrušení home office a vrací své zaměstnance zpět do kanceláře. To může překvapit mnoho lidí, kteří se na práci z domova již zvykli a ocenili její výhody. Ale proč se to děje?

Existuje několik důvodů, které vedou společnosti k této změně. Zaprvé, mnoho zaměstnavatelů se obává kyberbezpečnosti. Práce z domova přináší vyšší riziko pro únik citlivých dat a s tím spjaté útoky hackerů. I když existují různé bezpečnostní opatření, která se dají přijmout, mnoho společností se rozhodlo, že je lepší mít zaměstnance pod dohledem v kanceláři. „Existují nástroje, které zabezpečení data společnosti, ale samozřejmě to něco stojí. Pro zaměstnavatele je zdánlivě výhodnější navracet zaměstnance zpět do kanceláří, kde pracují pod jejich infrastrukturou, nicméně ani toto nezaručí větší informační bezpečnost,“ uvádí Kateřina Hůtová, spoluzakladatelka konzultantské společnosti Cybrela. Dodává, že důraz by měl být spíše kladen na vzdělávání zaměstnanců tak, aby si byli vědomi rizik a dokázali správně vyhodnotit kroky, které by vedly k jejich snížení.

Dalším důvodem pro rušení home office je sociální interakce. Mnoho zaměstnavatelů si uvědomuje, že i když virtuální komunikace je možná, nic nemůže nahradit osobní setkání a diskuzi tváří v tvář. Kreativní proces a týmová práce často potřebují fyzickou přítomnost a společnou inspiraci. Zaměstnanci jsou také často motivováni k návratu do kanceláře kvůli lepšímu oddělení pracovního a soukromého života. Mnoho lidí uvádí, že práce z domova znamená, že se práce a volný čas prolínají a není snadné najít rovnováhu mezi pracovními povinnostmi a osobním životem. Návrat do kanceláře může znamenat jasnější rozdělení mezi prací a odpočinkem.

Jak se zaměstnanci cítí o návratu do kanceláře

Návrat do kanceláře může být pro některé zaměstnance vzrušující, zatímco pro jiné může být stresující. Každý člověk má jiné preference a potřeby a to, jak se cítí o návratu do kanceláře, se může lišit. Někteří lidé se těší na návrat do kanceláře, protože se budou moci vrátit k normálnímu pracovnímu režimu a opět se setkávat s kolegy tváří v tvář. Pro ně je práce v kanceláři synonymem pro sociální interakci a spolupráci, kterou jim domácí práce nemůže poskytnout. Na druhou stranu, někdo je zvyklý na pohodlí a flexibilitu práce z domova a nechce se vzdát těchto výhod. Návrat do kanceláře tak může být stresující a omezující. Zaměstnanci se mohou obávat, že se vrátí do prostředí, které je příliš rigidní a které neposkytuje dostatečnou svobodu.

Změna pracovních modelů: Hybrida mezi prací z domova a v kanceláři

Jedním z možných řešení je přechod na hybridní pracovní model, který kombinuje práci z domova a v kanceláři. Tento model umožňuje zaměstnancům flexibilitu, aby si mohli vybrat, kde a jak chtějí pracovat. Hybridní pracovní model může být výhodný pro obě strany. Zaměstnanci si mohou vybrat, zda chtějí pracovat z domova nebo z kanceláře, v závislosti na jejich potřebách a preferencích. To jim umožňuje dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a zároveň si udržet přínosy práce z domova. Pro firmy to znamená, že mohou snížit náklady na provoz kanceláří a zároveň si udržet produktivitu zaměstnanců. Hybridní pracovní model také umožňuje firmám přilákat a udržet talentované zaměstnance, kteří preferují flexibilitu a nezávislost.

Budoucnost práce: Jak bude vypadat pracovní prostředí

Budoucnost práce je stále nejistá a nejednoznačná. Pravděpodobně se nevrátíme k situaci před pandemií a pracovní prostředí se bude nadále vyvíjet. V dalších měsících a letech tak uvidíme kombinaci různých pracovních modelů, které budou zohledňovat potřeby zaměstnanců a firmy. Práce z domova bude pravděpodobně stále častější, ale bude existovat také potřeba osobních setkání a spolupráce v kanceláři. Důležité je, aby firmy byly otevřené pro tyto změny a byly schopny se přizpůsobit novým podmínkám. Flexibilita a komunikace budou klíčové pro úspěch v novém pracovním prostředí.

  1. Jaký je rozdíl mezi prací z domova a v kanceláři?

Práce z domova umožňuje zaměstnancům pracovat z pohodlí svého domova, zatímco práce v kanceláři se odehrává v prostorách společnosti. Práce z domova často nabízí větší flexibilitu, zatímco práce v kanceláři umožňuje sociální interakci a spolupráci.

  1. Jaké jsou výhody práce z domova?

Práce z domova nabízí větší flexibilitu, úsporu času a peněz na dojíždění a často i zvýšenou produktivitu. Zaměstnanci si mohou organizovat svůj pracovní čas a prostor podle svých potřeb.

  1. Jakou roli hraje kyberbezpečnost v rozhodnutí firmy o návratu do kanceláře?

Kyberbezpečnost je jedním z hlavních důvodů, proč mnoho společností ruší home office a vrací zaměstnance do kanceláře. Práce z domova přináší vyšší riziko úniku citlivých dat a s tím spjatý útoků hackerů. Nově budou pravidla od roku 2024 ještě přísnější, protože vstoupí v platnost  nová legislativa vyplývající ze směrnice NIS2, která dopadne na společnosti, které dosud zákonem o kybernetické bezpečnosti nebyly regulované. Ačkoliv ta přímo nenařizuje pravidla pro home office, společnosti budou muset dbát na celkové větší zabezpečení – jak technické tak organizační.

  1. Jaká je budoucnost práce?

Budoucnost práce je stále nejistá, ale pravděpodobně uvidíme kombinaci různých pracovních modelů, které budou zohledňovat potřeby zaměstnanců a firem. Práce z domova bude pravděpodobně stále častější, ale bude existovat také potřeba osobních setkání a spolupráce v kanceláři.

Cybrela je konzultační společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti informačně-kybernetické bezpečnosti. Společnost tvoří konzultanti s právnickým vzděláním, kteří se zaměřují na správné nastavení procesů tak, aby byla společnost klienta maximálně chráněna proti kybernetickým hrozbám a v souladu s aktuální legislativou (zákon o kybernetické bezpečnosti a příslušné vyhlášky po implementaci směrnice NIS2). Mimo to se společnost specializuje na risk management, implementaci a auditování (ISO 27001, TISAX). A nabízí také služby outsourcingu specializovaných rolí (CISO, manažer ISMS apod.)

Cybrela je součástí německého konzultačního holdingu, který se specifikuje na informačně-kybernetické bezpečnost z procesních i technických opatření.

Newsletter