Zpracovatel kůží KARO z Boršova míří na trh START, investorům nabídne 40% podíl

Holdingová společnost KARO INVEST a.s., zastřešující dvě výrobně obchodní společnosti zaměřené na strojní zpracování kůží míří na trh START Burzy cenných papírů Praha. Prostřednictvím primární nabídky akcií (IPO) nabídne 40procentní podíl tuzemským investorům. Firma si tak chce otevřít nové možnosti financování plánovaného růstu.

Historie skupiny KARO, kterou zastřešuje holdingová společnost KARO INVEST a.s., sahá až do poloviny 90. let, a původně se věnovala obchodu s kůžemi pro nábytkářský průmysl. Čistě obchodní skupina se v roce 2015 začala postupně transformovat na komplexní obchodně-výrobní skupinu. Vlastní výroba začala v listopadu roku 2015 v Boršově u Jihlavy a v současnosti stále dochází k intenzivní investiční aktivitě.

KARO nabízí investorům možnost participovat na probíhajícím dynamickém růstu. KARO je totiž jedinou výrobou svého druhu v celém regionu střední a východní Evropy a zavádí na evropský trh disruptivní systém výroby ve formátu just-in-time. Ten je v oboru zpracování kůží obrovskou inovací, jelikož současná konkurence KARO, která operuje převážně v jižní či západní Evropě, je svázána cechovními tradicemi, neflexibilní kooperací menších manufaktur, vyššími náklady na pracovní sílu, dražšími energiemi, i méně výhodou logistickou polohou.

„V letošním roce představuje náš měsíční obrat výroby přibližně 48 tisíc čtverečných metrů zpracované kůže. Poptávka jen stávající klientely však letos dosahuje 80 tisíc čtverečných metrů měsíčně,“ uvádí Jakub Hemerka, finanční ředitel a člen představenstva KARO INVEST a.s. „Trh START by nám měl pomoci k dokončení nutných investic a k další expanzi,“ doplnil.

Úvodní vstup na burzu plánuje firma prostřednictvím nově vydávaných akcií. Novým investorům bude určen až 40procentní podíl na společnosti. Společnost STARTEEPO, kterou si KARO vybrala jako IPO poradce, odhaduje velikost transakce na 60 milionů korun, což by ohodnotilo skupinu KARO na 150 milionů korun. „Na trh START míří zlaté vejce,“ okomentoval blížící se IPO František Bostl, výkonný ředitel STARTEEPO. Podle jeho názoru by investoři měli zvážit vstup do KARO, jelikož ocenění transakce dává příležitost pro značné hodnocení jejich investic. Pokud by se naplnil scénář růstu výroby až na 95 tisíc čtverečných metrů měsíčně zpracované kůže, předpokládá STARTEEPO v pětiletém horizontu průměrný růst tržeb 23 procent ročně na 410 milionů korun. Růst čistého zisku odhaduje ve stejném období v průměru 31 procent ročně a dosáhnout by měl 36 milionů korun. „Jedná se o velice zajímavou růstovou investici, která pevně stojí na více než 20leté historii a zkušenostech skupiny KARO,“ dodává Bostl.

Během následujících dní firma očekává schválení emisního prospektu Českou národní bankou. KARO hodlá následně na to zveřejnit parametry emise. Spuštění aukce pro investory se očekává 7. října a 21. října během tzv. START Day by měla být emise ukončena úpisem akcií na pražské burze.

Newsletter