Dolar po zklamání z ADP Národního reportu zaměstnanosti oslabuje proti euru nad 1,1880 EURUSD. Měny regionu zůstávají v zisku. Koruna se obchoduje pod 25,45 za euro.

A co když minimální mzda poroste? Může to snížit recidivu trestanců

Podíl legálního příjmu oproti nelegálnímu může být u propuštěných trestanců ovlivněn (k lepšímu) minimální mzdou v zemi. K tomuto závěru přišli po extenzivním výzkumu akademikové Amanda Agan a Michael Makowsky. Zvyšováním minimální mzdy lze tedy zprostředkovaně snížit míru recidivy u dříve trestaných.

Amanda Agan z Rutgers University a Michael Makowky  z Clemson University se ve výzkumu, který byl zveřejněn Národním úřadem pro ekonomický výzkum (NBER), zaměřili na data amerických trestanců z let 2000 až 2014. Jejich celkový počet byl šest milionu lidí. Akademici sice nenašli žádnou korelaci mezi násilnými trestnými činy a mírou recidivy ve spojitosti s průměrnou mzdou, v případě propuštěných trestanců, kteří byli v minulosti trestáni za trestné činy spojené se „zvýšením“ jejich osobních příjmů, však ano, a to korelaci pozitivní.

Pokud se mzda v daném státě zvýšila o 0,5 dolaru na hodinu, snížila pravděpodobnost návratu do vězení o 2,8 procenta. Proč? Jelikož propuštění trestanci většinou pracují na nelukrativních pracovních pozicích, které jsou často ohodnoceny minimální mzdou. Její zvýšení by tedy napomohlo přijmu těchto znevýhodněných osob, což by v důsledku vyššího příjmu, v případě téměř tří procent, zabránilo spáchání dalšího trestného činu pro své obohacení, uvádí studie.

Nedostatek zkušeností a institucionální bariéry zabraňují úspěšné integraci trestanců zpět do společnosti. Celkem dvě třetiny lidí propuštěných z věznice tam do tří let znovu skončí. Bez stabilního bydlení a práce se z nich mohou lehce stát bezdomovci nebo ti, kteří pravidelně provozují nelegální činnost. Tím vytvoří nekončící kolotoč mezi svým pobytem na ulici a ve věznici.

Reprodukční apokalypsa? Západní muži přicházejí o spermie

Autoři ve svém výzkumu uvedli, že před zjištěním výsledků výzkumu nevěděli, zda minimální mzda recidivu sníží, anebo zvýší. Ukázalo se ale, že vyšší mzdy mohou znamenat vyšší životní standard a potenciálně snížený motiv ke kriminalitě. Na druhou stranu, vyšší minimální mzda by mohla znamenat snížení počtu pracovních míst v ekonomice, jak poukazují ekonomové, kvůli tomu, že by si zaměstnavatelé nemohli dovolit vyšší mzdové náklady.

„Když si uvědomíme, jaký odpor mají zaměstnavatelé k zaměstnání dříve trestaných lidí, je přirozené předpokládat, že při jakémkoli zvýšení nezaměstnanosti v ekonomice budou propuštění trestanci obzvláště zranitelní,“ uvedli autoři ve výzkumu.

 

„Náš výsledek výzkumu naznačuje, že existuje mnoho jedinců, pro které je jejich ‚nelegální výplata‛ vyšší než jejich ‚tržní – legální výplata‛. Vyšší minimální mzda by jich mohla přitáhnout do legálního trhu práce více, je to tedy fenomén na nabídkové straně trhu práce,“ stojí v textu.

Příkladem mlže být společnost Amazon, která nedávno oznámila zvýšení minimální hodinové mzdy u všech zaměstnanců na 15 dolarů. Zástupci firmy se vyjádřili, že americká vláda by měla udělat to samé. Právě tento krok by napomohl snížit stav v amerických věznicích.

Kouř a peníze. Investoři ujíždí na marihuaně

Autoři upozorňují na pár nedostatků výzkumu, které by potenciálně mohli ovlivnit efekt v reálném světě. Jedním z nich je ten, že není známo, kolik ze zkoumaných šesti milionů lidí bylo vězněno ve více státech, tedy objevovali by se ve vzorku více než jednou. Dalším z nich je výše minimální mzdy. Průměr byl ve zkoumaném období 9,5 dolaru, což je značný rozdíl vůči 15 dolarům, které navrhuje Amazon. Pětidolarový „hike“ by tedy mohl změnit chování lidí, oproti zkoumanému období, zejména v chudších městech. Posledním faktorem je ten, že autoři nezkoumali sociální zázemí lidí, kteří figurovali ve výzkumu. Přesto všechno však v závěru uvádí že, „pokud dokáže zvýšení minimální mzdy odvrátit znovu uvěznění, jedná se o veřejné blaho, které by stálo za těch pár dolarů“.

Newsletter