A nejšťastnější zemí světa se stává…

Finsko, Norsko, Dánsko, Island, Švýcarsko a Nizozemí patří podle nedávno vydaného reportu světového štěstí editovaného předními světovými ekonomy Johnem F. Helliwellem, Richardem Layardem a Jeffrey D. Sachsem mezi nejšťastnější země na světě. Nordické země, jež obsadily první čtyři příčky, jsou známy především pro svoji stabilitu, bezpečnost, nízkou míru korupce a důvěru v politiky a policii. Česká republika se pak umístila na 21. místě ze 156.

Peníze štěstí nekoupí

Nejbohatší země světa, jako jsou Spojené státy nebo Japonsko, naopak překvapivě skončily v hodnocení mnohem hůře. Ze studie jednoznačně vyplývá, že štěstí a bohatství jsou dva zcela odlišné pojmy, i když jsou částečné provázané. Kromě HDP na hlavu studie identifikovala dalších pět faktorů, které přispívají ke štěstí v dané zemi – je to sociální podpora, průměrná životní délka, možnost dělat svobodná rozhodnutí, velkorysost státu a úroveň korupce.

Přestěhování se do šťastné země nás může učinit šťastnější

Studie se rovněž zaměřila na vliv migrace na štěstí a dospěla k zjištění, že úroveň štěstí imigrantů je téměř vždy identická s úrovní širší populace. Přestěhování se do země s vyšší úrovní štěstí u nás tedy může pocit štěstí zvýšit a naopak. Jinými slovy, pocit štěstí podle studie závisí méně na kulturních normách a postojích a více na okolí a kvalitě života, kterou může daná země nabídnout.

A co je vlastně štěstí?

Závěrem jistě také stojí za zamyšlení, co je to vlastně štěstí. I když štěstí může pro řadu lidí znamenat něco trochu odlišného, maďarský psycholog Mihaly Csikszentmihalyi ho popisuje jako něco, co není výsledkem nahodilých událostí vnějšího světa, ale spíše tím, jak tyto jevy vnitřně interpretujeme.

Štěstí je tedy vnitřním stavem, který musí být kultivován a soukromě obhájen každým z nás. Na otázku, zdali je štěstí něčím, co můžeme vědomým hledáním nabýt, J.S. Mill, slavný britský filosof a ekonom, jednou prohlásil: „Zeptejte se sami sebe, jestli jste šťastní, a v tom okamžiku přestanete být. Pouze když jste plně zaměstnáni každým detailem vašeho života, ať dobrým nebo špatným, naleznete štěstí.“

 

Newsletter