Lhostejnost, účelovost a další. Berňák jako indikátor chování státu


11:01 • 10. června 2019

Tagy: ČR, Finance, Ministerstvo financí, daně

O Finanční správě se ve společnosti, a to i mezi podnikateli a živnostníky, dlouhých dvacet let téměř nehovořilo. Nikdo nemá rád berňák a placení daní či dokonce pokut za porušení termínů či pravidel účetnictví nejsou populární. Finanční správa se ale většinou chovala zdrženlivě a zákonné prostředky a nástroje, které vždy měla k dispozici, využívala s rozmyslem a v odůvodněných případech.

Také úředníci Finanční správy se chovali korektně. Při kontrolách se zajímali o to, zda jsou věci v pořádku, jestli podnikatel správně a vše účtuje a jestli nekrátí daně.

To se v letech 2014 a 2015 změnilo. Zákonné nástroje, které měla Finanční správa vždy k dispozici, začala náhle místo obezřetného užívání zneužívat. Známým příkladem toho jsou zajišťovací příkazy. Ty jsou FS k dispozici již od roku 1993, ale teprve kolem roku 2015 je začala FS používat k neodůvodněnému vymáhání peněz a k likvidaci firem. Podobně, byť v menším, se to děje při kontrolách ve firmách či při kontrolách EET.

Společným jmenovatelem chování FS k podnikatelům se staly lhostejnost k potřebám a zájmům občanů, zneužívání moci, účelovost jednání a vyvíjení neoprávněného tlaku na podnikatele. Finanční správu přestalo zajímat, zda jsou věci podnikatelů v pořádku. Začaly ji zajímat jen jejich peníze. Je zjevné, že veškerá činnost FS je nyní motivována cílem vymoci od podnikatelů co nejvíce peněz, ať oprávněně nebo neoprávněně.

Jak ministryně Schillerová nakrmila zástupy

Nechtěným, avšak zcela zřejmým důkazem „nového“ myšlení jsou výroky nejvyšších úředníků. Předstírají, že nechápou, proč by neměli bezdůvodně či s velmi pochybnými důvody obvinit podnikatele. Jejich reakce je shodná, a papouškuje to po nich už celá FS - „ale podnikatelé se přece můžou bránit, tak ať to dají k soudu, kde často vyhrávají…“. Takové výroky pronášela ministryně Alena Schillerová, její bývalý náměstek pan Hrdlička, Tatjana Richterová, dnes g.ř. GFŘ nebo její zástupce Ing. Ronovský. Přezíravost, lhostejnost a pokrytectví takových postojů státních úředníků jsou ohromující. Samozřejmě, že malí podnikatelé a živnostníci nemají sílu se bránit, i když jim to zákon umožňuje, a samozřejmě se mnozí z nich bojí bránit, protože se bojí odvety a pomsty úředníků.

A samozřejmě, že přesně s tím Finanční správa počítá a přesně na to hraje. Obviní drobného podnikatele z přestupku, neuzná mu náklady či jen tvrdí, že něco nemá v pořádku, vypálí pokutu 20 000 Kč a počítá s tím, že se kvůli tomu podnikatel nebude soudit. A bránit se jinak než soudně nelze, protože o všech odvoláních, která podnikatel podá, rozhoduje – kdo? No přece opět Finanční správa!

Choroba a podle nás rozklad morálky, etiky i právnosti jednání Finanční správy ji už prostoupily celou. Vrcholní politici a úředníci změnili chování i řadových úředníků. Dlouho jsme se mohli spolehnout, že alespoň ti se budou chovat korektně a slušně, ale i to je pryč. Jejich nadřízení je poučili, jak mají bezohledně vymáhat od podnikatelů peníze, jak mají účelově zahnat živnostníka do kouta. Dobrým, nebo spíše špatným příkladem, jsou kontroly EET. Nejenže jich proběhly už stovky tisíc(!), ale především jejich provádění je alarmující. Při kontrolním nákupu úředníci cíleně vytvářejí situace, které mají vést k přestupku, provokují a manipulují podnikatelem nebo častěji jeho zaměstnancem. Při samotné kontrole pak nepodávají kontrolovanému správné informace, manipulují jím, a dokonce mu i vyhrožují. Jak to, že si dovolí úředníci jednat tak neeticky a protiprávně? Vysvětlují nám to samotní zaměstnanci Finanční správy – jejich nadřízení je k takovému jednání nejen instruují, ale i motivují.

V zajetí financí. Své děti seznamte s bankéřem co nejdříve, radí ekonomové

Finanční správa je v nejčastějším a nejtěsnějším kontaktu s občany – podnikateli. Podle jejího stavu, podle jejího jednání pak podnikatelé posuzují celý stát. A mezi podnikateli a živnostníky jde jeden hlas – lhostejnost a nezájem o nás, hrubé podcenění naší role ve společnosti, arogance a agresivita, to je Finanční správa. A to je dnešní český stát, tak se chová k občanům, kteří po něm nic nechtějí a jen platí.

Zítra bude o chování FS k podnikatelům jednat Podvýbor pro podnikatelské prostředí Hospodářského výboru PSPČR. Podnikatelské odbory budou u toho a poslaly členům výboru spoustu informací a dokumentů, které dokladují výše popsané chování Finanční správy. A jistě k problematice kriticky vystoupíme.

RSS

Radomil Bábek je podnikatel. Za 23 let podnikání vybudoval či spoluvybudoval několik úspěšných společností, jejichž vedení již z větší části předal mladším partnerům. Dnes řídí podnikatelskou skupinu VZK Group, kterou tvoří 10 společností a 3 projekty. Radomil Bábek vnímá podnikání jako životní styl. Těžiště jeho zájmů dnes leží v oblasti společenského a politického dění v České republice. Je přesvědčen, že firmy a jejich zaměstnanci jsou motorem ekonomiky ČR, zatímco politici a vysocí úředníci jsou často zataženou ruční brzdou. Aktuálním tématům se věnuje prací v Asociaci podnikatelů a manažerů, kterou založil a jejímž předsedou je od roku 2014. APM hájí dobré jméno podnikání a chce přimět stát, aby se choval k podnikatelům s úctou. V popředí profesních zájmů Radomila Bábka jsou psychologie, krizový management a vše související se strategickým řízením a plánováním. V posledních letech vystupuje na konferencích a přednáší externě na vysoké škole. Jeho přednášky a vystoupení se vždy týkají podnikání, managementu, leadershipu a strategického plánování a řízení. Hodně času věnuje poradenství pro začínající podnikatele a mentorování či koučování startupů.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.