Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?


19:24 • 23. května 2017

Tagy: gender, nerovnost, růst, Ekonomika

„Posilování ekonomického postavení žen je správná věc, kterou je třeba udělat, a také chytrá věc,“ uvádí zpráva Organizace spojených národů (OSN). Podle jejích závěrů může být posílení rovnosti mezi muži a ženami velkou podporou nejen pro ženy, ale i pro výkon domácí ekonomiky a blahobyt všech občanů. Server WeForum.org dokládá tato tvrzení na čtyřech grafech.

Čtyři grafy vyjmuté ze zprávy OSN dávají do souvislosti index genderové nerovnosti (Gender Inequality Index), který nabývá hodnot od 0 do 1 (čím vyšší číslo, tím vyšší nerovnost), spolu s několika makroekonomickými ukazateli. Všechny přitom naznačují, že pokles genderové nerovnosti jde ruku v ruce s lepším stavem hospodářství a vyšším blahobytem občanů. Použita jsou dostupná data ze všech zemí OSN za rok 2014.

Genderová rovnost a blahobyt

První graf ukazuje, že existuje nepřímá závislost mezi indexem genderové nerovnosti a indexem lidského rozvoje (Human Development Index), který je považován za měřítko blahobytu země (kromě úrovně HDP na hlavu počítá také s průměrnou délkou dožití a úrovní dosaženého vzdělání). Jinými slovy, vyšší genderová rovnost je spojena s vyšším blahobytem.

Ekonomie diskriminace: Krása vs. ošklivost

Genderová rovnost a produkt na hlavu

Druhý graf ukazuje na nepřímou závislost mezi indexem genderové nerovnosti a HDP na hlavu v paritě kupní síly. Vyšší genderová rovnost je tedy spojena s vyšším produktem na hlavu.

Genderová rovnost a hospodářský růst

Podle třetího grafu je vyšší genderová rovnost spojena také s vyšším ekonomickým růstem hospodářství.

Ekonomický souboj pohlaví: Proč berou muži víc než ženy?

Genderová rovnost a konkurenceschopnost

A konečně čtvrtý graf ukazuje, že vyšší genderová rovnost je spojena s vyšší konkurenceschopností ekonomiky vyjádřené indexem globální konkurenceschopnosti (Global Competitiveness Index).

Korelace vs. kauzalita

Avšak při tvorbě závěrů z těchto dat je nutné postupovat opatrně. Nelze zapomínat na to, že korelace automaticky neznamená kauzalitu. Jinými slovy, nevíme, zda genderová rovnost vede k vyššímu ekonomickému blahobytu, anebo zda naopak ekonomický blahobyt vede k vyšší genderové rovnosti, či zda je ve hře ještě něco úplně jiného. Koneckonců, v této souvislosti si lze připomenout legendární vědecké zjištění o tom, že globální oteplování způsobuje nedostatek pirátů...

Pink tax: Ženy berou méně a platí více

RSS

Je absolventkou Národohospodářské fakulty a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímá se o behaviorální ekonomii a finance.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.