Je velká vláda překážkou pro svobodu a štěstí občanů?


07:25 • 31. května 2017

Tagy: vláda, socialismus, Kapitalismus, regulace, svoboda

V očích liberálně či dokonce libertariánsky smyšlejících jedinců se slova „velká vláda“ a „svoboda“ jeví takřka jako protiklady. Když se totiž řekne velká vláda, obvykle se tím myslí taková, která má na starosti řadu oblastí a funkcí a v souvislosti s tím také vysoké výdaje. A když má vláda vysoké výdaje, musí tyto peníze nejprve vzít občanům. A existuje snad větší omezení svobody, než když připravíte lidi o jejich těžce vydělané peníze a poté za ně rozhodnete, na co se použijí?

Nad tímto tématem se ve svém článku na Evonomics zamýšlí Lane Kenworthy. Po analýze dat z vybraných vyspělých zemí dochází pro některé možná až k paradoxnímu závěru – velká vláda nemusí být pro svobodu a ani pro životní spokojenost až takovým velkým zlem, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pojďme se na ona data podívat.

Vládní výdaje a regulace

Čím vyšší má vláda výdaje, tím více ovlivňuje ekonomiku a společnost. Pak by bylo také logické předpokládat, že je výrazně ovlivňuje také jinými dostupnými způsoby, především regulacemi. Podle dat zde přímá úměrnost existuje, avšak závislost je pouze mizivá. Kenworthy dal do souvislosti podíl vládních výdajů na HDP v zemích OECD a index Light Economic Regulation, který vyjadřuje podnikatelskou, pracovní, obchodní, investiční a finanční svobodu (čím vyšší číslo, tím větší svoboda). A podle výsledků skutečně platí, že čím vyšší vládní výdaje, tím vyšší regulace (nižší hodnota indexu), avšak korelace je pouze -11 %, tedy takřka zanedbatelná.

Když ekonomický růst nečiní národy šťastnými

Vládní výdaje a osobní svoboda

Následující graf ukazuje, že ani mezi osobní svobodou a vysokými vládními výdaji neexistuje žádná inkompatibilita. Ba právě naopak, podle dat je mezi indexem osobní svobody (The Human Freedom Index, Cato Institute) a výší vládních výdajů, jakožto podílu na HDP, dokonce 40% pozitivní korelace.

Vládní výdaje a životní volby

Pozitivní závislost identifikoval Kenworthy i mezi vládními výdaji a svobodou, co se týče životních voleb. Ta je zde vyjádřena míněním obyvatel, přičemž data pocházejí z výzkumu Gallup World Poll (World Happiness Report), kde respondenti odpovídají na otázku: Jste spokojeni, nebo nespokojeni s vaší svobodou volby ohledně toho, co budete dělat se svým životem? Podle dat mezi svobodou ohledně životních voleb a podílu vládních výdajů na HDP existuje 22% pozitivní korelace.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

Vládní výdaje a životní spokojenost

Z výzkumu Gallup World Poll získal Kenworthy i data ohledně životní spokojenosti v jednotlivých zemích. Když je dal do souvislosti s podílem vládních výdajů na HDP, opět objevil pozitivní vztah. Korelace je sice poměrně nevýznamná – ve výši 10 % – avšak vyplývá z ní minimálně to, že velká vláda a vysoká životní spokojenost vedle sebe klidně mohou existovat.

Na dnešek podle Liberálního institutu připadá den daňové svobody

RSS

Je absolventkou Národohospodářské fakulty a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímá se o behaviorální ekonomii a finance.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.