Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?


16:07 • 23. srpna 2017

Tagy: Mzdy, gender, trh práce

Co se genderové problematiky týče, rozdíly v platech mezi muži a ženami patří v současné době k nejožehavějším tématům, které veřejnost sleduje. Tzv. gender pay gap sleduje ve svých statistikách také Evropská komise. V kterých zemích EU je rozdíl ve mzdách žen a mužů nejvyšší? A v jakých odvětvích existují nejvyšší rozdíly?

Následující tabulka ukazuje, jak vysoký je gender pay gap v jednotlivých členských zemích EU. Ten je přitom spočítán jako rozdíl mezi průměrnou hrubou mzdou muže a průměrnou hrubou mzdou ženy a vyjádřen jako podíl k průměrné hrubé mzdě muže. Nejvyšší gender pay gap je v Estonsku, a to 26,9 %. Hned na druhém místě je Česká republika, kde ženy dostávají v průměru o 22,5 % nižší mzdu. V Německu je to pak o 22 %. Naopak nejmenší rozdíly ve mzdách jsou v Itálii a v Lucembursku (cca 5,5%). Průměr za celou EU je 16,3 %.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

Další tabulka ukazuje rozdíly ve mzdách na základě věkové kategorie. Nejnižší gender pay gap standardně bývá u mladých pracovníků, s postupem věku se však prohlubuje. Nejvyšší obvykle bývá v letech 35 až 54. Zajímavé je, že v mnoha zemích relativně nejméně oproti mužům ve stejné věkové kategorii vydělávají pracující seniorky, zejména jde o země jižní Evropy, jako je Španělsko a Portugalsko, kde gender pay gap v kategorii 65 + přesahuje 40 %, na Kypru pak dokonce 50 %.

Poslední tabulka ukazuje rozdíly ve mzdách mužů a žen na základě odvětví, kde pracují. I zde lze spatřit velké rozdíly. V českém finančním a pojišťovacím sektoru je například nejvyšší gender pay gap v rámci celé EU, a to 40,9 %. To je vůbec nejvyšší číslo, které v celé tabulce najdete. V tomto sektoru obecně existují nejvyšší rozdíly ve mzdách mužů a žen.

Evropský statistický úřad (Eurostat) shromažďuje data o rozdílech v platovém ohodnocení mezi muži a ženami v jednotlivých členských zemí již od roku 2006, a to na základě metodologie Structure of earning survey (SES). Data v tabulkách pocházejí z roku 2015.

Proč ekonomii vládnou muži? Je příliš sexistická

A proč vlastně muži vydělávají více než ženy? Jako jsou v jednotlivých zemích různě vysoké rozdíly, může být gender pay gap výsledkem různých příčin. Například v České republice je vzdělanost mužů a žen velmi podobná, dokonce v mladé populaci je více vysokoškolsky vzdělaných žen, takže vzdělání nemá příliš výrazný vliv. Co je však kamenem úrazu, jsou děti, které prostřednictvím poklesu zaměstnanosti negativně ovlivňují mzdy a celkově kariéru zejména starších, ale i mladších žen. Na výši gender pay gapu má značný vliv rovněž relativní zastoupení mužů a žen v jednotlivých odvětvích, jelikož ty často nabízejí rozdílné mzdové podmínky.

V obecné rovině je důležitým faktorem také rodinná politika. Studie OECD ukazuje, že existuje souvislost mezi délkou placené mateřské dovolené a velikostí mzdových rozdílů mezi muži a ženami. V České republice, kde je placená mateřská dovolená relativně dlouhá a štědrá, je také gender pay gap jeden z nejvyšších v rámci EU. Podle studie CERGE-EI pak má délka placené mateřské dovolené vliv i na rozdíl v zaměstnanosti – v zemích, kde je mateřská dovolená relativně delší, vykazují ženy oproti mužům také relativně nižší zaměstnanost.

RSS

Je absolventkou Národohospodářské fakulty a Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Zajímá se o behaviorální ekonomii a finance.Přejít na diskusi

Přihlašte se, nebo zaregistrujte


Přihlásit se


Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.

Přihlašte se, nebo zaregistrujte

Tato sekce je dostupná zdarma pouze přihlášeným uživatelům.Přihlásit se

Zapomněli jste heslo?
Pokud nemáte ještě účet, můžete si ho vytvořit zdarma.