Adamová (TOP 09): V eGovernment jsme zaspali osm let

„Musíte chodit na jednotlivé úřady, mnohdy i celkem absurdně, systémy nejsou propojené, data zadáváte znovu a znovu. Když chcete komunikovat elektronicky, možností stále není tolik, kolik by se na dnešní dobu slušelo a patřilo,“ říká k problematice digitalizace veřejné správy poslankyně a místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. Mohou pokulhávající státní správu obohatit startupy nebo crowdfunding? První část rozhovoru naleznete zde.

R24: Jak byste zhodnotila Českou republiku ve schopnosti digitalizace veřejné správy, tzv. eGovernment? Jak si stojíme?

Nejen já si myslím, ale i mezinárodní průzkumy ukazují, že velmi špatně. Ve srovnání implementace eGovernmentu zaujímáme padesátou pozici – to je opravdu nelichotivé. V některých ukazatelích jsme dokonce až na 92. místě. Tato oblast již několik let stagnuje.

R24: Proč tomu tak je? Co je největším problémem?

eGovernment je v rámci priorit opomíjená agenda, i když vlády deklarují svoji snahu tuto oblast zlepšovat, v praktické rovině se mnoho neudá. Za tři roky působení současné vlády sice vznikaly smysluplné akční plány, ale praxe je někde o osm let zpátky – to je doba, kterou jsme zaspali a měli bychom v tomto směru zrychlit krok. Mohli bychom se posunout například k realizaci on-line komunikace s úřady nebo zavést elektronické volby.

Adamová (TOP 09): Spolupráce Babiš & Zeman funguje již dlouho

R24: Rozevírají se podle Vás pomyslné nůžky mezi rychlostí adaptace inovací v soukromém a veřejném sektoru?

Státní správa pokulhává, nůžky jsou opravdu rozevřené. Jako příklad mohu uvést osobní zkušenost s úřady. Nedávno jsem se vdala a musela jsem si měnit doklady, v praxi jsem viděla, že je to stále o tomtéž. Musíte chodit na jednotlivé úřady, mnohdy i celkem absurdně, protože systémy nejsou propojené, takže spoustu dat zadáváte znovu a znovu. Když chcete komunikovat elektronicky, možností stále není tolik, kolik by se na dnešní dobu slušelo a patřilo.

R24: Máte vy jako poslankyně vůbec prostor tento problém nějakým způsobem řešit?

Primárně jde o agendu ministerstva vnitra, jednotlivé resorty do toho vstupují svými systémy, proto je často problém v tom, že stát sice danou službu nabízí, ale ministerstva nejsou schopna se zkoordinovat. Proto si myslím, že pokud by se agenda eGovernmentu stala prioritou příští vlády, měla by být soustředěna přímo pod premiéra – potvrzeno zkušenostmi z jiných zemí. Inspirovat bychom se mohli například ve Velké Británii.

R24: A konkrétní Vaše iniciativa nebo poslanců TOP 09?

Z mého klubu mohu zmínit zásluhy za zlepšení při zřizování řidičských průkazů. Díky našemu návrhu už nebudete muset žádat o vystavení řidičského průkazu v místě svého trvalého bydliště, kde řada lidí ve skutečnosti nežije, ale řidičský průkaz budete moci získat na kterémkoliv úřadě. Stejně tak nebudete muset pro vyřízení řidičského průkazu fyzicky nosit fotografii, která už je stejně v systému nahraná pro účely průkazu občanského. Jsou to drobné věci, které neřešíme každý den, ale touto cestou bychom měli jít, aby stát svým občanům tyto záležitosti usnadňoval.

R24: Velkým fenoménem posledních let jsou startupy a jejich podpora a rozvoj. Jak hodnotíte spolupráci startupů s veřejném sektorem? Je pro spolupráci prostor?

Určitě ano. Finanční podpora, která do této oblasti bude plynout, je v řádech sta milionů korun. Na druhou strany bych očekávala od vlády i obecně státní správy, co nejmenší administrativní zátěž pro nově vznikající firmy, ale i celý podnikatelský sektor.

Vše se mění. České startupy zářily na Summitu

R24: Mohla byste zmínit konkrétní projekty, kde se projevuje spolupráce státní správy a startupů?

Určitě se jich najde celá řada. Mohu zmínit analýzu Aspen Institutu Prague, který formou dotazníku zjišťoval, jaké jsou nejčastější oblasti, kterým se startupy věnují. Cílení na veřejnou správu tam bylo poměrně výrazné. Určitě je ale ještě prostor pro mnoho dalších, kteří by také cílili tímto směrem.Obávám se, že pořád ještě nevyužíváme potenciálu, který tady je.

R24: Dal by se ve veřejném sektoru nějakým způsobem využít crowdfunding?

V tomto směru určitě nikdy, neříkejme nikdy. Na druhou stranu crowdfunding je založen na principu, kdy člověk, kterému se projekt líbí, může přispět opravdu symbolickými částkami. Veřejná správa by neměla mít takovýto primární zdroj příjmu. Ale určitě to může být vhodné na některé prospěšné záležitosti jako doplňkový zdroj přijmu pro obce. Dám příklad – obec přijde s projektem a požádá občany, aby se na něm významnou měrou finančně podíleli. Pokud se podaří cílovou částku získat, získá současně obec i zpětnou vazbu, že je projekt smysluplný a je o něj zájem. V opačném případě obec peníze vrátí a projekt neuspořádá. Takové využití si dokáži představit například při pořádání kulturních akcí, ale vždy by to měla být pouze okrajová záležitost.

Andy Murray rád investuje přes crowdfunding. Do čeho?

Video CV Markéty Pekarové Adamové

Newsletter