Akcie? Do budoucna se soustřeďte hlavně na Čínu

V našem výhledu na třetí čtvrtletí jsme se ptali, zda jsou akcie vůči zpomalení imunní. I přes smíšené signály z Číny, kdy její hlavní ukazatele již od března klesaly, globální akcie nadále rostly až na rekordní úrovně. Tento výhled na čtvrté čtvrtletí se zabývá pokračujícím zotavením akcií a jeho hrozbami. Zaměříme se také na Čínu a vyhlídky otevření tamních kapitálových trhů.

Blíží se brazilská fiesta?

Zatímco akcie rozvinutých trhů stouply o 3 % v lokálních měnách, akcie rozvíjejících se trhů byly naprostými vítězi s nárůstem téměř 10 % v lokálních měnách – brazilské akcie se umístily úplně v čele s působivým nárůstem o 20 % v brazilských reálech. Hlavním faktorem úspěchu rozvíjejících se trhů byl další 4% pokles amerického dolaru vůči ostatním měnám. Slabší americká měna totiž usnadňuje finanční podmínky po celém světě, a podpořila tak rozvíjející se trhy s rozsáhlými půjčkami v dolarech.

Politická krize týkající se brazilského prezidenta dále eskaluje, ale na měnu to nemá žádný výrazný vliv. Místní akciový trh je svědkem pokračujícího zotavení, makroekonomický výhled se ještě zlepšil a nezaměstnanost opět klesá. Ukazatele ocenění se dostaly na úroveň soutěžící s americkými akciovými trhy, které jdou dle našeho názoru v nerovnováze vzhledem k politické situaci a potenciálnímu zpomalení v krátkodobém obchodním cyklu taženém Čínou. Při pohledu z této perspektivy dáváme brazilským akciím na začátku čtvrtého čtvrtletí hodnocení „underweight“.

Sektor energetiky ještě není z nejhoršího venku

Zhodnotíme-li situaci v jednotlivých sektorech, energetika si ve třetím čtvrtletí vedla ze všech nejlépe, s téměř 5% nárůstem v lokální měně při rostoucích cenách ropy. K zotavení došlo díky kombinaci několika faktorů – slabšího dolaru a dopadů hurikánu Harvey na americkou zásobu ropy, což vedlo k optimistické náladě investorů ve vztahu k cenám této komodity. Nicméně, současné ceny jsou v nerovnováze s poptávkou a dodávkou, dle našeho názoru má tak ropa omezenou perspektivu růstu, což podrobně rozebíráme v našem výhledu na čtvrté čtvrtletí pro komodity. Proto nadále u sektoru energetiky zastáváme negativní názor.

Pro svět je to moment podobný roku 1989

Zatímco se svět soustředí na vzestup terorismu a destabilizaci na korejském poloostrově, Čína udělala krok k otevření své ekonomiky v dlouhodobém horizontu, aby předstihla USA jako světová velmoc. Dopad bude pro investory stejně důležitý jako konec studené války v roce 1989, po kterém přišel rychlý nárůst objemu celosvětového obchodu, a to poté, jakmile byly do Světové obchodní organizace zahrnuty nové trhy.

Mezi poslední kroky Číny ohledně otevření jejích kapitálových trhů patří tzv. Bond Connect, který umožňuje zahraničním správcům fondů obchodovat na čínském dluhopisovém trhu o objemu 9 bilionů USD, aniž by museli mít zřízený onshore účet. Takzvaný Stock Connect již začlenil Hong Kong, Šanghaj a Šen-čen, pravděpodobně si tak připraví podmínky pro rozhodnutí MSCI přidat akcie 222 předních čínských společností na svůj index MSCI Emerging Market Index, což zvýší váhu Číny dál ze současné úrovně 29 %. Čína byla také zařazena do skupiny Mezinárodního měnového fondu se zvláštními právy čerpání, což juan zařadilo mezi měny globálních rezerv. Čína dále otevřela odvětví fondů, když umožnila zahraničním správcům fondů vlastnit 100 % čínských fondů, což vedlo k tomu, že správci jako například Man Group, Bridgewater Associates a Fidelity International zahájili fungování privátních fondů v Číně. Čínští regulátoři se také rozhodli povolit zahraničním pojišťovnám poskytovat zdravotní, penzijní pojištění a pojištění proti přírodním katastrofám.

Očekává se, že Čínská lidová banka navrhne později v tomto roce regulaci, aby umožnila zahraničním institucím kontrolovat jejich místní společné podniky ve finančním sektoru, a zvýší současný strop 25 % u zahraničního vlastnictví čínských bank. Důvodem k tomu je skutečnost, že pokud Čína svoji ekonomiku neotevře, bude v budoucnu pomalá a nebude konkurenceschopná.

V nedávném průzkumu jsme zdůraznili, že vezmeme-li v úvahu 56% urbanizaci Číny, což je zhruba na úrovni situace USA ve třicátých letech dvacátého století, má před sebou země rudého draka několik desetiletí nadprůměrného růstu. Když jsou teď kapitálové trhy otevřené, globální investoři se budou moci účastnit nejvíce transformačního století, kdy Čína a také Indie získají zpět svou bývalou slávu z hlediska podílu na globálním bohatství. Čína už je největší ekonomikou na základě parity kupní síly. Jakýkoliv investor, který nepovažuje v následujících 50 letech investice do akcií v Číně a Indii za výhodné, bude svědkem toho, že výnosnost bude hluboko pod globálními akciovými indexy.

U investorů ve vyspělém světě doporučujeme investice do odvětví technologií, jelikož zůstává nejméně regulovaným a z velké části privátním odvětvím. Nákup celotržních indexů prostřednictvím obchodovaných fondů bude pro mnohé stále dobrým přístupem, hodnocení „overweight“ u státem vlastněných společností pak potáhne výkonnost během přechodu k ekonomice založené na technologiích a spotřebě.

Čína je v čele už v mnoha oborech

Plán rozvoje pro odvětví umělé inteligence vypracovaný Čínskou státní radou, oznámený v červenci 2017, stanovuje jasné cíle. Podle něj se má Čína stát celosvětovým lídrem ve všech odvětvích umělé inteligence a robotiky do roku 2030. Plán je přímou reakcí na rostoucí platy, které snižují konkurenceschopnost Číny. Tamní platy narostly od roku 2006 o 200 %, reps. o 13 % v ročním vyjádření, což není dlouhodobě udržitelné. Čínští výrobci proto intenzivně investují do robotiky a technologií automatizace. Celosvětová data také naznačují, že četnost robotů na tisíc pracovníků pozitivně souvisí s vyšší ziskovostí podniků.

Jen několik čínských společností obchodovaných na burze působí v odvětví robotiky. Podle našeho výzkumu jsou pouze čtyři a všechny se obchodují na burzách kontinentální Číny, takže k nim je těžký přístup. Největší obchodovaná firma působící v odvětví robotiky je Estun Automation s tržní cenou 1,9 miliardy USD. Pokud budou její akcie jedněmi z hlavních zařazených na index rozvíjejících se trhů v roce 2018, globální investoři si budou moci ukrojit kousek čínské budoucnosti v robotice.

Mezi přední čínské technologické společnosti, které by měly být zahrnuty do jakéhokoliv portfolia, patří společnost Tencent zabývající se sociálními médii a herním průmyslem, e-commerce gigant Alibaba a skupina vyhledávače Baidu. Tyto tři společnosti měly za posledních 12 měsíců kombinované výnosy ve výši 64,8 miliardy USD, což je meziroční zvýšení o 26,4 %. Všechny jsou předními firmami ve svých odvětvích a jsou mimořádně ziskové.

V rámci sektoru běžného spotřebního zboží investoři v Číně také najdou velice perspektivní společnosti. Největší společnost vyrábějící nápoje, Kweichow Moutai, má tržní hodnotu téměř 100 miliard USD a roste o 23 % ročně, což je tempo, kterému se žádná z firem ve vyspělém světě, která se zabývá výrobou nápojů, nikdy nepřiblíží.

V odvětví zdravotní péče je jednou z největších obchodovaných společností CSPC Pharmaceutical s výnosy ve výši 1,7 miliardy USD a růstem 14 % v ročním vyjádření a tržní hodnotou okolo 10 miliard USD. Jde o jednu z předních čínských specializovaných farmaceutických společností.

Peter Garnry je vedoucí kapitálové strategie Saxo Bank

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter