Dolar po včerejším poklesu amerických výnosů z titulu inflačního nepřekvapení oslabil. Dnes ráno tlaky na slabší americkou měnu pokračují. V rámci regionu z oslabení dolaru nejvíce profitovala koruna, která posílila k 25,90 za euro. Ohledně pokračujících zisků jsem opatrní. Rezistenci vidíme na úrovni 25,80 za euro.

Akcie nadhodnocená minimálně o 30 procent

Akcie společnosti Amazon s tržní kapitalizací 900 miliard dolarů patří mezi nejoblíbenější akcie institucionálních i retailových investorů. Na základě mého valuačního modelu diskontovaného cash flow (DCF – discounted cash flow) chci ukázat, že akcie je výrazně nadhodnocena minimálně o 30 %.

Jako základ pro svůj model jsem stáhl finanční data z terminálu Bloomberg od roku 2015. Do roku 2018 jsou to skutečná reportovaná data společností, za roky 2019 a 2020 jsou to konsenzuální odhady analytiků. Od roku 2021 do roku 2028 jsou pak moje prognózy. Můžeme vidět, že tržby, EBITDA a také volné cash flow od roku 2015 silně dvouciferně rostly a že dle odhadů analytiků by měly růst také v letech 2019 a 2020. Prvním krokem ve valuaci je prognóza tržeb. V první části prognózy očekávám, že tržby porostou stále dvojciferně, nicméně tempo růstu bude klesat o dva procentní body ročně, takže v roce 2028 by měla společnost dosáhnout tržeb 652 miliard dolarů oproti 233 miliardám v roce 2018. Už to by byl vskutku mimořádný výkon. Jeho pravděpodobnost je značně diskutabilní.

Druhý krokem prognózy je prognóza EBITDA marže. Analytici na roky 2019 a 2020 očekávají 15 %, já konzervativně očekávám, že marže bude každý rok klesat pouze o 0,25 % a v roce 2028 by měla dosáhnout 13 %. Třetím krokem prognózy je prognóza EBITDA. Tu vypočítám jako součin tržeb a EBITDA marže. Ve čtvrtém kroku následuje prognóza poměru CAPEXu (investičních výdajů) na tržbách. Očekávám mírně klesající trend s tím, jak společnost bude postupně dozrávat a dosahovat maximální velikosti. V pátém kroku naprognózuji CAPEX jako součin tržeb a v předchozím kroku naprognózovaného podílu CAPEXu na tržbách. V šestém kroku vypočítám klíčový ukazatel volné cash flow jako rozdíl EBITDA a CAPEXu. Nepočítám tedy s investicemi do pracovního kapitálu a daněmi, a proto se domnívám, že moje valuace může skutečnost ještě dále výrazně přestřelovat.

Volné cash flow poté diskontuji v rámci standardního dvoufázového modelu. Terminální tempo růstu počítám konzervativně 2 % na úrovní míry inflace. Co se týče diskontní míry, vážených nákladů kapitálu (WACC – weighted average cost of capita), náklady na dluhový kapitál není třeba počítat, neboť čistý dluh je zanedbatelný, tudíž jsem odhadl pouze náklady vlastního kapitálu podle standardního modelu CAPM. Dodávám, že dle Bloombergu beta akcií Amazonu činí poměrně vysokých 1,24.

Model vypočítal hodnotu firmy (EV) na úrovni 708 miliard dolarů a hodnotu vlastního kapitálu 678 miliard dolarů. Fundamentální vnitřní hodnota akcie pak činí 1370 dolarů, zatímco aktuální cena je 1821 dolarů. Akcie je tak dle mého modelu nadhodnocená o přibližně 33 %, a investorům bych proto doporučoval se akciím Amazonu vyhnout. Pokud jste již akcie nakoupili nebo o tom uvažujete, měli byste si uvědomit, že cena akcie skutečně odráží pokračování nesmírně silného růstu všech klíčových finančních indikátorů. Bude toho schopen Jeff Bezos dosáhnout? Na to už si bude muset každý odpovědět sám. Určitě ale platí, že toto není akciová investice, která by odpovídala valuačním zásadám otce hodnotového investování Benjamina Grahama.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter