Akcie O2 letí vzhůru – na vině spekulace o dalším odkupu?

Akcie O2 prudce vylétly po dnešní zprávě o nabídce drobným akcionářům na odkup až 200 kusů akcií od každého, kdo byl jejich majitelem k 15. srpnu, za cenu 277,15 Kč za akcii. Nejpravděpodobnějším důvodem jsou spekulace o další nabídce odkupu za vyšší než současnou tržní cenu.

PPF nabídne odkup dalších akcií O2 po 277,15 Kč

Podle zákona o obchodních korporacích dnes zveřejněná nabídka není veřejným návrhem k odkoupení nebo výměně účastnických cenných papírů, jelikož souhrnná jmenovitá hodnota těchto cenných papírů nepřesáhne 1 % základního kapitálu (PPF na základně dnes zveřejněné nabídky může odkoupit nejvýše 1 % všech akcií společnosti O2). Zda by takovouto nabídku mohla PPF učinit v průběhu několika měsíců znovu, není ze zákona zcela jasné – zákon opakování nabídky přímo nezakazuje, avšak bylo by případně třeba zkoumat, zda se takovým jednáním neobchází účel zákona, popřípadě zda není v rozporu s dobrými mravy. Dle právníků by výklad záležel především na České národní bance.

Další možnost je tak dobrovolná nabídka odkupu, s dostatečně zajímavou cenou – tato nabídka není v průběhu následujících měsíců podle námi dotázaných právníků vyloučena. Co by však byla ona zajímavá cena, je otázkou. Nikde není řečeno, že by se PPF znovu musela řídit poslední nabídkovou cenou ve výši 295,15 Kč z června tohoto roku, respektive cenou sníženou o 18 Kč dividendu, jako je to v případě dnes oznámené nabídky. Standardně by to měl být průměr tržní ceny za posledních 6 –12 měsíců, respektive cokoli na úrovni tržní ceny z období několika předcházejících měsíců, co si PPF obhájí u České národní banky. Česká národní banka by v tomto případě posuzovala pouze, zda navrhovatel řádně zdůvodnil navrhovanou výši protiplnění. Jediné omezení v tuto chvíli je, že PPF nesmí do prosince nabýt převodem akcie O2 za cenu vyšší, než byla nabídnuta společností akcionářům v červnu. 

Nabídku na odkup by také PPF musela podat v případě, pokud by dosáhla v O2 90% podílu (v tuto chvíli drží 83,15% podíl) – v tom případě by hrozilo vytěsnění minoritních akcionářů. Tento scénář je však v průběhu následujících měsíců velmi nepravděpodobný.  

Alternativou k dobrovolné nabídce odkupu je postupný nákup akcií na volném trhu, který umožní PPF navyšovat podíl v O2 sice o dost pomaleji, ale levněji.

Další kroky PPF tak halí velké množství otazníků, včetně dohadů, zda vůbec PPF stojí o výraznější navyšování podílu v O2, případně o vytlačení minoritních akcionářů. Hypotetickou možností také zůstává stažení akcií O2 z burzy – v tomto případě by také musela společnost PPF vytvořit nabídku na odkup akcií od akcionářů, kteří by s tímto krokem nesouhlasili. Nečitelný majoritní vlastník je tak jedním z hlavních rizik týkajících se dlouhodobějších investic do titulu O2 C.R.

Newsletter