Akcie

Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, nákupem akcie se majitel získává určitá práva, většinou majetková nebo rozhodovací. Při zániku se podílí na likvidačním zůstatku, naopak při zisku společnosti se podílí na jejím řízení.

Akcie na jméno – akcie na konkrétního majitele.             

Akcie na doručitele- vydané bez jména, výnos je vydán předkladateli akcie.

Newsletter