Akcionář

Akcionář je majitelem akcie.

Akcionář majoritní- držitel největšího podílu akcií, nebo jedná ve shodě s jiným akcionářem a tím tento podíl vzniká.

Akcionář minoritní- držitel malého podílu akcií.

Newsletter