Akciové trhy čeká návrat volatility. I kvůli dluhové bublině

Po prvním čtvrtletí roku 2020 se zdálo, že letos bude více než smutný rok a že mnoho klientů podílových fondů spláče nad „prodělkem“. Ukázalo se nicméně, že strategie fondů spravovaných Partners investiční společností je správně nastavená a umí si poradit i s takto komplikovanou dobou. Jak trhy hodnotí Martin Mašát, portfolio manažer Partners investiční společnosti?

Jak hodnotíte druhé čtvrtletí letošního roku?

Ve druhém čtvrtletí se optimismus na finanční trhy vrátil. Hlavními důvody jsou masivní podpora ze strany centrálních bank – snížení základních sazeb k nule a nákupy dluhopisů za účelem snížení jejich výnosů – a cílená fiskální podpora ze strany vlád – dotace, odklad daní, dávky. Když se k tomu přidá naděje na schválení léků a vakcín proti viru Covid-19 a postupné otevírání ekonomik s rychlým náběhem průmyslu, nebyla šance zastavit akciové indexy v prudkém růstu. Dluhopisy zase profitovaly z peněz, které si na jejich nákupy „natiskly“ centrální banky.

Jak si vedl váš akciový fond Partners 7 Stars?

Fond Partners 7 Stars prošel koronavirovým obdobím s nižší volatilitou než ostatní akciové podílové fondy. Bylo to dáno vyšší diverzifikací a nižším podílem akcií. V průběhu března a dubna jsme akciové investice opět navýšili, a to především v USA a v technologickém sektoru. To pomohlo fondu rychle smazat březnové ztráty. Ke konci června byl tak fond Partners 7 Stars jediným globálně diverzifikovaným fondem v české koruně s kladnou výkonností.

Dařilo se mu i v minulých letech?

Fond má vynikající výsledky jak v nedávném období, příkladem mohou být roky 2018 i 2019, kdy fond správně zachytil poklesy a růsty trhů, tak i v dlouhodobějším srovnání si vede nadmíru dobře a jen málo akciových fondů dokáže konkurovat jeho zhodnocení. Pokud na misku vah přidáme nižší volatilitu a nulové vstupní poplatky, měl by fond Partners 7 Stars být jednou z prvních voleb u dynamických investic.

Můžete blíže popsat strategii fondu? Investujete prý do ETF.

Cílem fondu je dosáhnout výnosy nad úrovní světového indexu akcií MSCI World. Primární myšlenkou při jeho založení bylo využít 7 nejefektivnějších akciových trhů, které mají nejdelší a nepřerušenou válkami, krizemi apod. periodu obchodování. Jedná se především o země jako USA, Velká Británie, Austrálie, Švýcarsko a další. Proto název „7 Stars“. Nicméně investiční prostor není omezen jen těmito nejlikvidnějšími trhy, ale fond může sáhnout i na další akciové trhy.

Nesnažíme se neustále hledat jednotlivé akcie, které by táhly hodnotu fondu výše, ale také zvyšovaly specifické riziko a volatilitu. Snažíme se správně optimalizovat alokaci mezi jednotlivými regiony a sektory, a to pomocí ETF, případně využívá podílové fondy u méně efektivních trhů.

Sledujete aktuální trendy?

Ano, vedle fundamentální analýzy jednotlivých trhů a sektorů kladu důraz i na chování trhů jako takových, tzn. na behaviorální stránku investování. V současnosti patří mezi populární například SRI a ESG strategie či akcie technologických firem, čehož fond aktuálně využívá. Sleduji také hlavní toky finančních prostředků a náladu mezi investory, co se týče jednotlivých regionů či sektorů. Tento celkový přístup se nám vyplácí, jsme nejen flexibilnější, levnější, ale také dlouhodobě výkonnější.

Jaké má fond poplatky?

Jde o další výhodu fondu. Oproti přímému investování do ETF a často konkurenčním fondům má fond Partners 7 Stars nulové vstupní poplatky, nulový obchodní spread a denní likviditu. To není u ETF ani fondů samozřejmé a pro klienty se jedná o další velké plus.

Co očekáváte do budoucna?

V nejbližší době očekávám návrat určité volatility na akciové trhy a důvodů vidím, vedle těch neočekávaných, hned několik. Jedná se například o riziko dluhové bubliny, která donutí dlužníky = státy ukončit své podpůrné programy. Turbulence může způsobit i výsledek amerických voleb, kde ani jeden kandidát není optimální a reakce trhů na výsledek může být silně negativní. Také boj s virem Covid-19 není stále vyhraný a vakcína prozatím není k dispozici, což brzdí oživení. V neposlední řadě je problémem samo ocenění akcií, kde se ceny přiblížily předkrizovým úrovním, a přitom je situace řádově horší a problémy, jako je nezaměstnanost či strukturální změny některých odvětví, jsou stále před námi.

Martin Mašát, portfolio manažer Partners investiční společnosti: Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově. Je držitelem titulu CFA (Chartered Financial Analyst) udělovaného CFA Institutem v USA. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000. V Partners se věnuje řízení investičního procesu a obchodování s cennými papíry.

 

Text obsahuje reklamní sdělení

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

 

Newsletter