Akciové trhy se rozcházejí. Může za to Apple a spol.

V posledních 15 letech platilo, že pokud jste chtěli sledovat vývoj amerických akciových trhů, zkrátka jste se podívali na nějaký akciový index. A přitom bylo jedno, zda jste zvolili S&P 500, anebo DJIA – vyvíjely se totiž takřka stejně. Jenže nyní je všechno jinak. Jak uvádí server Market Watch, korelace mezi nimi padá na historická minima. Proč?

Korelace mezi vývojem indexů S&P 500 (Standard & Poor‘s 500) a DJIA (Dow Jones Industrial Average) spadla podle dat WSJ Market Data Group na nejnižší hodnotu od roku 2003. Z 20denních průměrů hodnot sledovaných benchmarků za posledních 15 let přitom vyplývá, že jejich vztah byl takřka dokonalý – index korelace dosahoval 0,95557 bodu.

Perfektní pozitivní korelaci přitom vyjadřuje hodnota 1, perfektní negativní korelaci pak hodnota –1. Při hodnotě 0 se pak veličiny vyvíjejí nezávisle. Na začátku července se index korelace dostal na 0,6655 bodu, což je nejnižší úroveň naměřená od 4. srpna roku 2003

Tři žhavé akcie ze Silicon Valley

A co za rozvolněním tohoto kdysi velmi stabilního vztahu stojí? Stačí si připomenout, co vlastně dané indexy obsahují. S&P 500 je indexem vážené tržní hodnoty měřící vývoj 500 amerických akcií, které vybírá tým analytiků agentury Standard & Poor. Měří tedy tržní kapitalizaci 500 velkých firem z různých sektorů, které mají akcie kotované na amerických burzách. Naproti tomu DJIA má mnohem užší záběr; obsahuje akcie 30 společností, které patří k největším a nejvíce obchodovaným. Jedná se o cenově vážený index, což znamená, že nepočítá s objemem obchodovaných akcií, jako je tomu u indexu S&P 500. 

Odpovědí na výše postulovanou otázku je tedy technologický sektor, který v poslední době zažívá dynamický vývoj, kdy prudký růst čas od času vystřídá nečekaný propad. Právě akcie řady technologických společností jsou zahrnuty ve výběrovém indexu DJIA, který je tak jejich vývojem značně ovlivňován. Technologický sektor nicméně tvoří značnou položku i v indexu S&P 500, přičemž jeho vliv často převáží nad vlivem jiných segmentů. Ale protože, jak již bylo zmíněno výše, je DJIA cenově váženým indexem, prudký vývoj drahých tech akcií ovlivňuje jeho hodnotu více než hodnotu indexu S&P 500, který je vážený podle tržní kapitalizace.

Na druhou stranu, akcie některých technologických firem jsou zahrnuty v indexu S&P 500, zatímco v DJIA nikoliv, což je další možný důvod rozvolnění jejich vztahu.

Newsletter