Americká tragédie: Jde zdravotnictví a zisk dohromady?

Americký systém zdravotní péče, který funguje – byť s jistými nikoli nevýznamnými výjimkami – na soukromé bázi, je často dáván za příklad selhání soukromého zdravotního pojištění či jako příklad selhání volného trhu obecně. Přestože Spojené státy americké vynakládají na zdravotní péči zhruba 18 % HDP, což je zdaleka nejvíc ze všech zemí, a soukromý systém je navíc doplněn o veřejné zdravotní programy, přes 10 milionů lidí zde stále nemá vůbec žádné zdravotní pojištění.

Není žádným překvapením, že soukromé náklady na zdravotní péči na obyvatele jsou v USA v rámci zemí OECD zdaleka nejvyšší. Americký zdravotnický systém fungující na soukromé bázi je do značné míry unikát; v drtivé většině ostatních zemí je základem systému veřejné zdravotní pojištění. Jak ukazuje následující graf od Visual Capitalist, soukromé náklady na zdravotní péči na hlavu (přepočteno podle parity kupní síly), jsou ve Spojených státech pětkrát vyšší, než je medián zemí OECD. 

Trump ke zdravotnictví: Nenecháme lidi umírat na ulicích

Zhruba 55 % Američanů získává pojištění v rámci svého zaměstnání, asi 10 % si ho pak platí přímo u pojišťovny. Zbytek populace by si nemohl dovolit vůbec žádné pojištění, proto americká vláda doplnila soukromý systém o veřejné zdravotnické programy (Medicaid, Medicare). Do těch je zahrnuto zhruba 30 % obyvatel. Zhruba 5 % Američanů tak žije zcela bez zdravotního pojištění. Je pak standardem, že zdravotní pojištění (jak veřejné, tak často i soukromé) pokrývá jen základní služby a za zbytek zákroků tedy občané musí zaplatit extra. Zdravotní péče je navíc v USA poměrně drahá.

I přestože je však americký zdravotnický systém „soukromý“, jak ukazuje Visual Capitalist, i veřejné náklady na zdravotní péči na obyvatele patří v USA k nejvyšším. Americká vláda tak navzdory svému unikátnímu systému, který stojí Američany spousty peněz, nijak neušetří.

Trump: Zdědili jsme špatný systém zdravotnictví

Shrnuto a podtrženo, jak vysvětluje Hugh Charles Smith na blogu On Two Minds, americký unikátní zdravotní systém je doslova zdravotnickou tragédií. Spojené státy vydávají na zdravotní péči na obyvatele zdaleka nejvíce v rámci zemí OECD. V poměru k HDP je to zhruba 18 % a i v tomto ukazateli USA válcují ostatní země.

Americké zdravotnictví navíc nemá ani odpovídající výsledky ze zdravotního hlediska, které by případně mohly ospravedlnit vysoké náklady. Jak ukazuje následující graf, střední délka dožití je v USA pouze zhruba 79 let, což je o mnoho nižší číslo, než kterého dosahují ostatní vyspělé státy při značně nižších nákladech. Vypadá to tedy, že zdravotnictví je jedna z těch mála oblastí, kde neviditelná ruka Adama Smithe selhává, a proto musí přijít na pomoc veřejný sektor.

Trump škrtal. Zdravotnictví teď potřebuje náplast

Newsletter