Americké firmy škodí akciovým trhům

Americký akciový trh se potýká s problémem. Nejde ani tak o mizerné zisky, se kterými se prozatím hlavní indexy potýkají, ale o samotné firmy. Jejich akcie jsou totiž příliš drahé.

Podle názoru Chrise Concannona, CEO společnosti Bats Global Markets, je na americkém akciovém trhu mnoho firem, jejichž akcie dosahují ceny vyšší jak 200 dolarů za kus. Takto „předražené“ tituly vytlačují ze hry malé retailové investory, čímž se ve výsledku omezuje i jejich cirkulace z jedné investorské ruky do druhé.

Kdo stojí za tímto předražením a omezeným obratem? Podle Concannona jsou to hlavně sami šéfové obchodovaných společností, kteří se staví proti krokům, jako je například štěpení akcií. Právě to by nejen že snížilo cenu titulů, ale rovněž by zabezpečilo vyšší likviditu.

„V nedomyšlené snaze přilákat dlouhodobé investory a naopak odradit nebezpečné spekulanty udržuje mnoho amerických firem ceny svých akcií nad 200, 500 i 1000 USD za kus,“ přepisuje Concannonova slova server Business Insider. „Vyšší nominální ceny však negativně ovlivňují nejen likviditu, ale i celkové náklady obchodování a počet investorů. To se pak ve výsledku projevuje především na výnosech a hodnotě držených titulů v rukou malých i velkých obchodníků.“

Pokud by tedy firmy, jejichž akcie dosahují více jak 200 dolarů, provedly štěpení, investoři by v okamžiku pocítili úsporu nákladů vzniklou díky snížení spreadů. Vyšší likvidita by pak navíc přilákala menší obchodníky, což by přispělo k celkové diverzifikaci trhu.

 

Newsletter