Americké koronadluhy. Vláda bez obav – Fed Is King

Od počátku koronakrize si prakticky všechny země začaly půjčovat mimořádné objemy finančních prostředků. Spojené státy zvýšily svoji zadluženost o více než 3 biliony dolarů a Fed paralelně s tím zahájil masivní „tisk“ peněz.

Zajímavé je, kdo vlastně emitované dluhopisy nakoupil. Níže přikládáme graf ukazující vlastníky amerických státních dluhopisů od finanční krize v letech 2008/2009.

Stačí se podívat na „poslední centimetr vpravo“. Více než polovinu emitovaných dluhopisů nakoupil Fed, zbytek američtí investoři. Fed nyní drží přibližně 16 % vládních dluhopisů, počátkem roku to bylo kolem 10 %, viz následující graf.

Druhou skupinou, kde byl zaznamenán výrazný nárůst nákupů, jsou američtí soukromí investoři. Když se najednou objevila krize, investoři začali masívně nakupovat “bezrizikové” cenné papíry. Jejich podíl se dostal zpět mírně nad 30 % amerických vládních obligací.

Zahraniční investoři nenakoupili naopak téměř nic, přitom Čína s Japonskem aktuálně drží necelých 9 % emitovaných dluhopisů. K dalším investicím z jejich strany tedy nedošlo, a sotva s tím lze počítat i do budoucna. Volné finanční prostředky nemají ani penzijní fondy pro federální zaměstnance, neboť jsou prakticky plně zainvestovány

Sečteno podtrženo, americká vláda se nemusí bát emisí obligací, když bude třeba. Fed je připraven a američtí soukromí investoři jistě také pomohou. Místo „Cash Is King“ to začíná působit dojem „Fed Is King.“

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter