Americké problémy: Co by mohlo USA sesadit z bankovního trůnu?

Spojené státy měly vždy pověst bankovního a finančního tahouna a také lídra inovací. Pokud si ale americké banky neosvojí open banking, zanedlouho tento titul ztratí.

I když stále neexistuje větší trh, USA již zaostávají za ostatními zeměmi, pokud jde o spotřebitelské finance. Je sice pravda, že se platební aplikace jako Venmo šíří rychle, všeobecná adaptace instantních plateb v reálném čase však ve Spojených státech stále více zaostává za jinými regiony, ve kterých mnozí občané snad ani nikdy neviděli papírové šeky.

Pomalá adaptace API u amerických bank je jedním z důvodů, proč se tato největší ekonomika světa zadrhává ve znamení pokroku v digitálním bankovnictví. Ostatní země jako Velká Británie, Indie nebo Austrálie již delší dobu aktivně prosazují systémy open bankingu. Například britský Open Data Institute odhaduje, že každá britská banka utratila zhruba jeden milion liber (1,7 milionu dolarů) za vytváření volných API. Mezitím americké bankovnictví v podstatě vůbec nepodporuje integraci API. Začleňování třetích stran do bankovní technologické infrastruktury je poměrně pomalý proces, který brání progresu.

Open Banking změní pravidla hry. Další rána pro „tradiční“ banky?

Když se ohlédneme zpět na vrcholy a propady pokroku ve finančním odvětví, často zapomínáme, že už uběhl nějaký čas (zhruba tři dekády) od té doby, kdy mnohé finanční instituce ve velkém outsourcovaly. V té době vládl na trhu nedostatek dostupných řešení a poptávka po IT infrastruktuře vedla k tomu, že se banky začaly spoléhat na soukromé softwary – firemní softwary vytvořené určitou společností, které jsou určeny pouze dané firmě. Na jednu stranu umožnila interní technologie každé bance fungovat nejlépe dle svých možností. Na stranu druhou i s pokroky a množstvím finanční technologií, originální IT řešení zbudovala jakousi „zazděnou ohradu“ v každém jednotlivém bankovním ekosystému.

Poněkud ironické je, že síla a mohutná infrastruktura, která téměř před půl stoletím udělala z amerického bankovnictví zářivý klenot světa, zanechala Spojené státy žalostně nepřipravené na začlenění se do moderního světa API a integrace třetích stran.

Je už načase, aby americké banky konečně zbořily tyto zdi a API začaly začleňovat. Adaptace API v ostatních zemích ukazuje, že tyto země více získaly, než ztratily, když si osvojily technologie třetích stran a open standardy. API konec konců často doplňují a vylepšují již existující technologie institucí spíše, než že by nechávaly společnosti na holičkách s úkolem nahradit stávající software, aby se zlepšil chod jeho operací. Navíc lze vidět, že finanční instituce, které se adaptovaly na uživatelsky přívětivé a pokročilé technologie, rostou. Úspěch zprostředkovatelů plateb jako Venmo nebo PayPal (založených na API) dokazuje, že spotřebitelé si žádají dostupná a snadná řešení.

Pokud americké finanční instituce nenaberou správné tempo, mrštněji se neadaptují a nenapojí se na API, aby rozšířily svůj rozsah a možnosti, riskují další zaostávání a ztrátu zákazníků.

Od Open Bankingu až k Open Everythingu

Newsletter