Americký akciový trh se vytrácí. Co se děje?

Americký akciový trh si prochází více jak šestiletým obdobím růstu, a to aniž by ho ohrozila jakákoliv korekce větší jak 10 %. Růst cen akcií byl podpořen nejen optimismem investorů, ale přispěly k němu i samotné firmy prostřednictvím zpětných odkupů vlastních akcií.

Právě tato činnost stojí zároveň za tím, že se americký akciový trh postupně vytrácí. Potvrzuje to i Rich Barry, viceprezident burzy New York Stock Exchange. Ten ve svém posledním dopise klientům napsal: „Zpětné odkupy vlastních akcií provádí zhruba 20 % společností, které jsou součástí indexu S&P 500. Touto činností už snížily svůj podíl na trhu obchodovaných akcií meziročně nejméně o 4 % za každé z posledních pěti čtvrtletí. Tento trend trvá i nadále. Během úterka reportovalo 92 firem indexu své výsledky za druhé čtvrtletí 2015, z toho 20 z nich snížilo svůj „free float“ podíl meziročně o 4 %. To pak znamená, že v jejich případě se zisk na akcii zvýšil taktéž o 4 % a ukazatel P/E se o stejnou hodnotu meziročně snížil,“ přepisuje Barryho slova server Business Insider.

Neblázněte s odkupy akcií a růstem dividend!

Změna dvou zmiňovaných ukazatelů spadá do finančního inženýrství. Pokud firma provádí zpětné odkupy, snižuje tak počet akcií v oběhu. Tím pádem se pak zisk na akcii, vypočítaný jako podíl zisku společnosti a počtu emitovaných kmenových akcií, logicky zvýší. To však nijak nevypovídá o výkonu společnosti, jelikož její zisk zůstává stále stejný.

Jen za letošní rok se tzv. share buybacks meziročně zvýšily už o 50 %. Pro firmy je to jeden ze způsobů, jak uspokojit vlastní akcionáře, aniž by bylo potřeba navyšovat dividendy. Faktem ale je, že zpětné odkupy akcií snižují jejich celkový počet na trhu. To potvrzují údaje společnosti FactSet. Z grafu č.1 je jasně vidět, že koncem roku 2014 byl počet amerických akcií mnohem nižší než v roce 2005.

Pokud se poté zaměříme na čistý příliv investic do Spojených států, zůstává jejich úroveň relativně stejná už od konce roku 2005 (viz graf č.2). Naopak počet nově emitovaných akcií se za stejnou dobu razantně snížil. Jasně to tak vypovídá o tom, že býk prohánějící se po americkém trhu vděčí za svou sílu především postupně zmenšujícímu se množství titulů na trhu.

Zpětné odkupy vrcholí. Je čas prodávat?

Zpětné odkupy? Zapomeňte

Newsletter