Americký trh P2P plateb? Do roku 2020 více než 200 miliard

Díky absenci společné sítě pro všechny finanční instituce má americký P2P transakční systém ve srovnání s ostatními zeměmi velmi důležitou roli. Tyto subjekty společně s poskytovateli platebních služeb podnikli jisté kroky k budování reálné platební sítě. Díky tomu za posledních pět let zaznamenaly P2P platby v USA nesmírný nárůst, který je hnán technologickými hráči, bankovními a finančními institucemi a především startupy.

Zprávu o aktuálním stavu sledované oblasti přinesl server Let’s Talk Payments. Týká se celého amerického platebního průmyslu, P2P platebního trhu a jeho klíčových hráčů,. Dále pak i nejnovějších trendů v P2P odvětví a vládních regulací.

Preference spotřebitelů v USA mají sklon k tradičním platebním sítím a hotovost tak i nadále dominuje. Graf níže ukazuje preference spotřebitelů tradičních platebních sítí nebo nově vznikajících elektronických platebních služeb.

Poskytovatelé P2P plateb v USA mohou být obecně rozděleni do dvou kategorií: B2B a B2C. Technologičtí giganti jako Apple nebo Facebook se snaží dostat do prostředí P2P plateb ze strany spotřebitelů, zatímco poskytovatelé finančních služeb jako Early Warning nebo Clearing House spolupracují s již existujícími finančními institucemi ve snaze svou síť plateb rozšířit.

Očekává se, že hodnota P2P plateb v USA bude narůstat meziročně o 25 %, a to až do roku 2020.

PayPal, Venmo, Square Cash, Dwolla, Google Wallet, Facebook Cash a Snapcash. To jsou dominantní jména v kategorii B2C peer-to-peer platebního trhu. PayPal je hráčem číslo jedna tohoto odvětví, jeho podíl na trhu tvoří více než 50 %.

Na trhu B2B P2P plateb jsou klíčovými hráči Fiserv Popmoney, clearXchange, FIS People Pay, CSI a ACI Worldwide.

Některé společnosti platebního průmyslu jako Apple, Google wallet nebo Oink se dostávají do P2P plateb a naopak firmy průmyslu P2P plateb jako Venmo se zase mísí do platebního trhu.

Více než 30 % P2P transakcí je využíváno na placení nájmů, zhruba 15 % pak tvoří platby mezi sdílenými účty. Průměrná velikost P2P transakce je poměrně vysoká, protože někteří uživatelé využívají tyto platební služby pro převod svých rezerv mezi různými bankovními účty.

Mobilní P2P platby narůstají rapidněji než ty prováděné na počítači. Poskytovatelé služeb P2P plateb se proto více uchylují k mobilním službám a nabízí okamžité transfery s využitím kontaktních údajů uživatelů.

Technologičtí hráči a produkty sociálních médií se také snaží část trhu P2P plateb ukořistit. Platformy sociálních médií jako Facebook nebo Snapchat na trh již vstoupily tím, že poskytují služby umožňující uživatelům posílat peníze svým vrstevníkům.

S takovým rychlým posunem k platbám v reálném čase se i top banky v USA snaží iniciovat zavedení sítí plateb v reálném čase, které poskytnou instantní převody peněz. Na rozdíl od mnohých rozvinutých i rozvojových zemí USA stále nemá jednotnou síť plateb v reálném čase.

V USA není žádný specifický orgán kontrolující P2P transakce. Jsou ale regulovány a sledovány, stejně jako ostatní platby, institucemi honosící se názvy Federal Deposit Insurance Corporation a Federal Reserve Board and the Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Newsletter