Analýza: Důvod proč si nezaložit firmu? Odpověď je jasná – EET

V letošním roce v oboru stravování pravděpodobně vznikne nejméně firem za poslední čtyři roky. Vyplývá to z analýzy poradenské společnosti Bisnode. Důvodem má být mimo jiné zavedení elektronické evidence tržeb od letošního prosince. Podle zjištění Bisnode však zároveň nelze potvrdit spekulace, že by firmy masově ukončovaly svoji činnost, nebo že by podnikatelé zakládali nové firmy s cílem zakrýt kvůli zavedení EET nápadné skokové výkyvy v tržbách.

Mezi lety 2013 až 2016 bylo podle Bisnode v oblasti ubytování zaregistrováno celkem 1920 subjektů a ve stravování 13.584 nových firem. Ve stejném období, v rámci ubytovacích služeb, zaniklo 3058 subjektů a ve stravování 16.327. „Ze statistik je zřejmé, že v rámci ubytovacích a stravovacích služeb ve sledovaném období zaniklo více podnikatelských subjektů, než kolik jich vzniklo. To souvisí hlavně se silně konkurenčním prostředím, kdy z trhu odešly neúspěšné subjekty,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Z analýzy dále vyplývá, že by se první fáze elektronické evidence tržeb měla týkat až 74.570 subjektů. Evidence tržeb bude v ostrém provozu spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace a měla by se podle ministerstva financí týkat zhruba 40.000 podnikatelů.

EET: Politici podnikatelům

„Ze 143.685 registrovaných firem v oboru stravovacích a ubytovacích služeb by se první fáze EET, podle interní metodiky poradenské společnosti Bisnode, mohla týkat až 58.096 živnostníků a 16.472 společností s ručením omezeným nebo akciových společností, tedy celkem 74.570 subjektů,“ uvedla Bisnode.

V 86 procentech jde přitom o firmy s předmětem činnosti stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních. Celkem 80 procent subjektů, které vstoupí do první fáze EET, vykazují tržby do 10 milionů korun, vyplývá z údajů Bisnode.

EET: Nástroj a potvrzení nežádoucího vývoje společnosti

Počty dotčených firem v jednotlivých fázích EET:

  Termín spuštění Obor činnosti Max. počet subjektů vstupujících do EET (interní metodika Bisnode) Počet právnických osob Počet živnostníků Počet subjektů celkem
1. fáze 1. 12. 2016 ubytovací a stravovací služby 74.570 16.472 58.098 143.685
2. fáze 1. 3. 2017 maloobchod a velkoobchod 283.740 97.067 186.673 640.145
3. fáze 1. 3. 2018 ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství 778.515 197.928 580.587 1,307.413
4. fáze 1. 6. 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti 321.828 44.387 277.441 573.823

Zdroj: Bisnode, data k 20. říjnu 2016

EET poškodí celou společnost: Tři roviny zákona

Newsletter