Anarchokapitalista opět píše Radě ČT. Tentokrát kvůli inflaci

Urza, autor knihy Anarchokapitalismus, napsal další otevřený dopis České televizi. Je to opět kvůli pořadu „Bankovkovi“ – tentokrát kvůli jeho dílu „Inflace“. Server Roklen24 má dopis k dispozici a přináší jej v nekrácené podobě. Reakci ČT sháníme.

Vážená Rado České televize, vážené vedení i zaměstnanci České televize, 

obracíme se na Vás otevřeným dopisem kvůli pořadu „Bankovkovi“ – tentokrát kvůli jeho dílu „Inflace“ – naposledy odvysílanému v úterý 22. května 2018 na ČT. Naprosto chápeme, že pořad je točen pro děti, kterým má předat elementární základy finanční gramotnosti; navíc určitě není snadné vše vměstnat do tak krátké stopáže. Vítáme snahu o zvyšování finanční gramotnosti dětského publika, avšak domníváme se, že i díl „Inflace“ je – podobně jako díl „Daně“ – natočen zcela zavádějícím způsobem, pročež se odklání od poslání ČT, které by mělo (nejen dle § 2, odst. 2, písm. a) Zákona o České televizi) spočívat v poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.

Inflace je v pořadu prezentována jako danost. V čase 02:40 si můžeme v pořadu poslechnout větu: „Inflací označujeme peněžní jev, který je neustálý a všudypřítomný a který průběžně sledujeme,“ což je tvrzení prokazatelně nepravdivé, jelikož se jedná o jev řízený a vyvolávaný Českou národní bankou, nikoliv o něco, nad čím nemáme kontrolu a jen to měříme (čas 03:33). Něco takového by se možná dalo pominout coby zjednodušení pro danou cílovou skupinu (ačkoliv bylo možné zjednodušovat i bez odvysílání objektivní nepravdy), avšak naprosto absurdní je pak ČNB prezentovat jako entitu, která inflaci krotí (čas 11:32). Není přece možné ČNB napřed vůbec nezmínit jako subjekt, který inflaci způsobuje, ale následně ji prezentovat jako instituci, která inflaci krotí!

Urza napsal otevřený dopis ČT: Bankovkovi, díl Daně – nezaujatost

Představte si, že někde stojí továrna, která zamořuje ovzduší široko daleko toxickými látkami. Pořad v ČT dětem situaci „zjednoduší“ takto: „Zamoření ovzduší je neustálé a všudypřítomné. Tato továrna ono znečištění však krotí,“ což byste prohlásili na základě toho, že ta továrna by mohla vypouštět ještě jedovatější látky, ale nečiní tak, protože alespoň trochu své emise filtruje. Něco takového přece není objektivní a ve svém celku vyvážená informace; vůbec se k tomu ani neblíží! Reálně je totiž továrna původcem znečištění; a bylo by absurdní to zamlčet, znečištění prezentovat jako danost a o továrně prohlásit, že jej „krotí“. A přesně toho jste se dopustili s ČNB a inflací.

Ve skutečnosti je to právě ČNB, kdo vyvolává inflaci svým vlivem na rozšiřování peněžní zásoby, k čemuž má ze zákona o České národní bance k dispozici řadu nástrojů – samotnou emisi mincí a bankovek, operace na volném trhu, výši úrokových sazeb, stanovení výše povinných minimálních rezerv a kapitálových rezerv a devizové operace. V praxi ČNB využívá zejména takzvaných repo operací, v rámci kterých komerční banky krátkodobě ukládají své volné peněžní prostředky (likviditu) u centrální banky za vyhlášenou repo sazbu. Pro komerční banky se jedná o bezrizikový zisk, a proto čím vyšší je repo sazba, tím hojněji banky této možnosti využívají, a snižují tím svou dostupnou likviditu a schopnost poskytovat úvěry. Poskytováním těchto úvěrů jsou pak fakticky vytvářeny nové peníze, o které se zvýší peněžní zásoba. Banka musí držet příslušné množství rezerv, které si případně vypůjčuje na mezibankovním trhu. Ve zkratce tedy ČNB snížením repo sazby iniciuje zvýšení rezerv, tedy schopnosti bank poskytovat úvěry a tvoření nových peněz, čímž způsobuje inflaci.

Protože pořad je již natočen a odvysílán, žádáme tímto Českou televizi, aby vyhradila ve svém vysílání prostor pro faktickou opravu mylného tvrzení, že inflace je neustálý a všudypřítomný jev krocený Českou národní bankou; ve skutečnosti se totiž jedná o jev řízený a vyvolávaný právě ČNB. Na závěr znovu připomínáme, že naprosto chápeme potřebu zkratky, zjednodušení a podávání informací zábavnou formou v pořadu pro děti; považujeme však za naprosto nepřípustné, aby byl v rámci „zkratky“ označen původce inflace za jejího krotitele.

Newsletter